Logo PFZW belangenvereniging

Druk om te indexeren neemt toe

10-10-2021

Opnieuw zal de komende week door de Koepel Gepensioneerden, samen met de andere ouderenorganisaties, de druk op het Kabinet worden opgevoerd om indexatie van de pensioenen vanaf 1 januari 2022 reëel mogelijk te maken.

Duidelijke stappen zullen moeten worden gezet om het vertrouwen in de toekomstige stelselwijziging niet verder aan te tasten. Zie ook de meest recente nieuwsbrief hierover van de Koepel Gepensioneerden.

Daar komt voor de korte termijn nog bij de sterk stijgende inflatie en de aantasting van de koopkracht voor gepensioneerden als gevolg van de absurde stijging van de gasprijzen. 

Terug naar overzicht