Logo PFZW belangenvereniging

Vervroegde pensionering (rvu)

28-10-2021

De werkdruk in vele sectoren die vallen onder pensioenfonds PFZW is groot. Ondanks de flexibele pensioenleeftijd die de regeling kent, dreigt de pensioengerechtigde leeftijd voor sommige groepen te hoog te zijn om die vanuit een werkzame situatie te bereiken.

In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat in beperkte mate uittreden drie jaar voorafgaande aan de pensioenleeftijd mogelijk zou worden. Thans worden daarover in cao-verband afspraken gemaakt. 

De consequenties van een dergelijke stap kunnen echter groot zijn. En een goede en zorgvuldige voorlichting is een vereiste. Zie voor het belang daarvan onze meest recente publicatie hierover. Als er ontwikkelingen zijn zullen wij die publicatie steeds bijwerken.

Terug naar overzicht