Logo PFZW belangenvereniging

Welkom nieuw lid: Loe Schout

17-12-2021

Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Loe Schout: “Hopelijk schakelt PFZW ook volledig over van fossiele naar groene investeringen.”

Loe Schout (68) heeft een volle agenda als hij de BPP aan de lijn krijgt. Toch maakt hij graag tijd voor een interview met de BPP. Gelukkig maar, want anderhalve week later volgt een boeiend gesprek. Schout realiseerde samen met vrienden en bekenden het sociaal ecologisch woonproject De Groene Mient in Den Haag. Daarnaast besloot hij om zich na zijn pensionering te wijden aan het schrijven van een biografie over de 18de eeuwse dichter Jacobus Bellamy.

Via een oud-collega


Hoe kwam u de BPP op het spoor?

“Ik werd op het spoor gezét. Ik ken iemand uit het BPP bestuur, hij is – weet ik - een heel goede werver van nieuwe leden. Nu was het overigens niet heel moeilijk om mij ervan te overtuigen dat een lidmaatschap van de BPP een goede zaak is. Ook omdat ik vertrouwen in hem heb als oud-collega bij Hivos. Daar werkte ik als adviseur en aanjager om nieuwe projecten op poten te zetten in de internationale samenwerking.

Ik ben mijn hele werkzame leven lid geweest van de vakbond FNV. Als je met pensioen gaat, kom je dan automatisch terecht in de afdeling FNV Senioren. Dat stond toch wat ver van me af, mede doordat ik geen actief lid was. Met de BPP heb ik meer feeling, omdat deze vereniging specifieker opkomt voor mensen uit de sector zorg en welzijn.”

Duurzame ommezwaai


Wat vindt u bij de vertegenwoordiging van uw belangen belangrijk?

“Onlangs werd groot nieuws bekend: pensioenreus ABP doet alleen nog groene investeringen. Hopelijk maakt ook PFZW nu snel dezelfde ommezwaai. Voor zover ik weet beleggen zij nog steeds in fossiele brandstoffen. Ik weet niet of de BPP zich ook met dit terrein bezig houdt, maar dat hoop ik van harte. We kunnen niet meer om de milieuproblemen heen nu de dijken omhoog moeten. Het is tijd om iets te ondernemen.” (in de noot onderaan dit artikel vindt u een reactie van de BPP, red.)

“Verder hoop ik dat de BPP de uitblijvende indexering van pensioenen aan de orde stelt. De negatieve gevolgen ondervind ik nu aan den lijve sinds ik met pensioen ging. Mijn pensioenuitkering blijft hetzelfde, terwijl het inkomen bij werkende groepen omhoog gaat.”

Groen dorp in de grote stad


Speelt duurzaamheid een belangrijke rol in uw eigen leven?

“Ik woon sinds 2017 in een mooi nieuwbouwproject in Den Haag, de Groene Mient genaamd. Onze opzet was om ‘een groen dorp in de grote stad’ te creëren. Zo hebben onze 33 huizen geen gasaansluiting en zijn bij elkaar volledig klimaatneutraal. Energie wekken we op met zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Samen onderhouden we een grote gemeenschappelijke tuin en een tuinhuis.

Toen mijn pensionering in zicht kwam, koesterde ik samen met mijn vrouw de wens om niet alleen duurzaam maar ook sociaal te wonen. Dat buren elkaar kunnen ondersteunen als er iets aan de hand is. Zeker voor ouderen kan dat heel interessant en relevant zijn.”

Foto: Groene Mient

Pensionado stress


Ik heb de indruk dat u een drukke agenda heeft, klopt dat?

“Als gepensioneerden onder elkaar maken we wel eens het grapje: oppassen dat we niet gaan leiden aan pensionado stress! Een werkend bestaan kent als voordeel dat je agenda redelijk vast staat. Ga je met pensioen, dan heb je opeens veel vrije tijd die je zélf moet invullen. Sommige gepensioneerden slaan daar volgens mij een beetje in door en komen tijd tekort met vrijwilligerswerk, cursussen, oppassen op de kleinkinderen, enzovoort.

In de ban van Bellamy

Zelf heb ik een groot deel van mijn tijd gewijd aan het schrijven van een boek, dat inmiddels is uitgekomen. Ik ben een behoorlijke geschiedenis freak en wilde een biografie maken over Jacobus Bellamy, een nationaal bekende dichter uit de 18de eeuw. In het hele land zijn straten en pleinen naar hem vernoemd, maar wie was deze dichter, rebel en schrijver van zowel politieke gedichten als erotische liefdesverzen? Bellamy komt uit Vlissingen, waar ik zelf ook vandaan kom. Vooral in Zeeland is het boek succesvol ontvangen. Het werd genomineerd voor de shortlist van de Zeeuwse Boekenprijs 2020.

Overigens is schrijven niet het enige wat ik doe, dat zou eenzijdig zijn. Ik houd ook van muziek, film, musea, hardlopen en mijn kleindochter Rosie bezoeken.”

Noot

Loe Schout: Jacobus Bellamy alias Zelandus. Dichter en patriot in opstandige tijden (1757-1786). Vlissingen, Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2020

Meer informatie over de inhoud van dit boek vindt u hier.

Reactie BPP bestuur

In het onlangs verschenen nummer van Ons Pensioen vindt u een artikel over het beleid van PFZW ten aanzien van duurzaam beleggen. De BPP kan zich goed vinden in dit beleid, maar dringt aan op een jaarlijkse rapportage over de resultaten om tot een versnelling van de transitie te komen.

Hoe meer leden, hoe meer invloed

Nieuwe leden geven aan blij te zijn met een belangenvereniging als de BPP. Helaas zijn wij nog niet bij iedereen bekend. Als u weet dat iemand ook pensioen ontvangt van PFZW, nodig hem of haar dan uit om ook lid te worden.

Terug naar overzicht