Logo PFZW belangenvereniging

Wederom fopspeen voor gepensioneerden

13-11-2021

In veel media wordt gewag gemaakt van een Kabinetsbesluit de pensioenen daadwerkelijk te gaan verhogen vanaf 2022.

Voor iedereen die de tijd heeft genomen dit Kabinetsvoornemen echt te bestuderen blijkt onmiddellijk dat voor de overgrote meerderheid van de gepensioneerden ,maar ook voor de actieve deelnemers, een fopspeen is die niets oplevert.

Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij graag naar de meest recente nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden. Daarin ook informatie over een studiebijeenkomst van de Koepel Gepensioneerden ten behoeve van bestuursleden en vertegenwoordigers in de verantwoordingsorganen.

Kennelijk is allen de kracht van onze argumentatie die voor verdergaande verbeteringen pleit, onvoldoende om de politiek en de vakbeweging te overtuigen dat het zo echt niet kan. We zullen wellicht moeten escaleren en ook de macht van het getal gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen gedaan te krijgen.

Daarom een oproep aan allen om uw (oud)collega's op te roepen lid te worden van onze belangenvereniging. Het kost hen slechts € 11,00 per jaar.

Terug naar overzicht