Logo PFZW belangenvereniging

Uw tips voor meer leden

17-12-2021

Belangrijk item op de ALV: hoe zetten we in op bekendheid en groei van onze BPP. Bestuurslid Rob van Vredendaal zette onze acties op een rijtje. Ook leden brachten ideeën aan. Van zichtbaar worden op internetfora tot een welkomstpakketje voor nieuwe leden…

Op de ALV lichtte Rob van Vredendaal de uitkomsten van het ledenonderzoek toe dat we eerder dit jaar hielden. Om onze bekendheid en toegankelijkheid te vergoten, zet de BPP nu in op de volgende speerpunten: onze profilering verbeteren en een lokale of regionale ledenbijeenkomst organiseren als pilot. Daarnaast willen we de communicatiemiddelen toegankelijker maken en de bekendheid van de helpdesk vergroten.

Concreet initieert het bestuur inmiddels de volgende acties:

  • als proef benaderen we een selecte groep zorgorganisaties om over de BPP te berichten in hun communicatiemiddelen;
  • een pilot van gerichte promotie op Facebook;
  • verbeteren van de look en feel van de website, Ons Pensioen en nieuwsbrieven.

Vanuit de zaal kwamen leden spontaan met hun eigen originele tips. Zo opperde iemand om naast Facebook ook Instagram in te zetten om een jongere doelgroep te bereiken. Een ander lid tipte om actief en zichtbaar te worden op internetfora, waar je vaak terecht komt bij het googlen op een pensioenvraag. Ook kwam iemand met het idee om een informatief welkomstpakketje te maken voor nieuwe leden. Bestaande leden kunnen met dit pakketje in de hand makkelijker een lidmaatschap cadeau doen binnen hun netwerk. Uit onze interviews met nieuwe leden blijkt hoe goed werven binnen eigen kring werkt.

Het bestuur neemt de genoemde tips graag ter harte en houdt u op de hoogte van de voortgang.

Terug naar overzicht