Logo PFZW belangenvereniging

Miljardendans achter de schermen

18-12-2021

De politiek reageert in publicaties en officiële stukken naar de Tweede Kamer negatief op onze voorstellen tot verruiming van de rekenregels NU. Verbazingwekkend en ergerlijk vinden wij.

Steeds weer wordt eenzijdig beklemtoond dat die verruiming ten koste zou gaan van de jongere deelnemers. Maar wat zijn de feiten?

Van oud naar jong

De vermogens van de gezamenlijke pensioenfondsen zijn enorm en gaan in de richting van bijna 2000 miljard euro. Ieder van ons kan zich nauwelijks een beeld vormen van een dergelijke hoeveelheid geld. Tussen 2008 en 2020 heeft achter de schermen van ons huidige stelsel binnen de pensioenfondsen een verschuiving van vermogen plaats gevonden van oud naar jong in de orde van grootte van maar liefst 100 miljard euro. De oorzaak is een gemanipuleerde daling van de rente in combinatie met een te lage premiestelling van pensioenfondsen

En natuurlijk, als de rente weer zou stijgen tot ongeveer 3,5%, zal opnieuw een verschuiving plaats vinden in dezelfde orde van grootte van jong naar oud. Maar een dergelijke rentestijging wordt door vrijwel niemand voorzien in de komende jaren. Bovendien gaat door een te lage premiestelling de verschuiving van vermogen ten gunste van de actieve jongere deelnemers nog steeds door.

Onevenwichtigheid herstellen

Wij doen het voorstel om de rekenrente bij de transitie en daaraan voorafgaand, op een gelijk niveau te brengen met de rente die voor de premievaststelling wordt gebruikt (1,25 tot maximaal 2%). Dat repareert de onevenwichtigheid die de afgelopen jaren is ontstaan door de daling van de rekenrente niet eens voor 50%. En het verwijt dat dit vooral de gepensioneerden voordeel zou opleveren is ook niet terecht.

De verruiming van de indexatiemogelijkheden die daardoor ontstaat, komt immers zowel actieve deelnemers als ook gepensioneerden tegemoet. Bovendien is het een belangrijke bijdrage voor een evenwichtige overgang, als die straks aan de orde komt. Inderdaad als… Want wanneer wij niet tegemoet worden gekomen, dan komt het moment waarop wij een beroep zullen doen op de rechter steeds dichterbij. Gebrek aan draagvlak voor de komende wijzigingen, maakt de kans op uitvoering van de huidige voorstellen dan niet langer realistisch.

Terug naar overzicht