Logo PFZW belangenvereniging

De beste wensen voor 2022

01-01-2022

Het bestuur van de BPP wenst alle leden, relaties en potentiele leden een gelukkig, gezond en voorspoedig 2022.

Primair gaan onze gedachten daarbij uit naar allen die direct of indirect geraakt zijn door de corona crisis die naar wij hopen mede door goed gedrag van allen met succes in dit nieuwe jaar bedwongen kan worden.

Voor een verbetering van ons pensioenstelsel en een snel herstel van de indexatiemogelijkheden zullen wij ons als BPP blijven inzetten in 2022. Primair op basis van onze steekhoudende argumenten. En zo nodig, bij onvoldoende of niet tijdig resultaat, desnoods via de gang naar de rechter.

Draagt u een steentje bij door uw nog niet aangesloten (oud) te bewegen om lid te worden van de BPP? Voor slechts € 11.00 per jaar versterken zij onze onderhandelingspositie. Lid worden

Terug naar overzicht