Logo PFZW belangenvereniging

De maat is vol

15-01-2022

De maat is vol

Vanochtend pakt De Telegraaf flink uit: ’s lands grootste krant ruimt zowat een hele pagina in voor een interview met Koepel-voorzitter John Kerstens over de groeiende onvrede onder senioren. De kop van het artikel: ‘De maat is vol’.

Door de senioren jarenlang willens en wetens 

1. onderaan de koopkrachtlijstjes te laten bungelen,
2. de al zo lang uitgebleven indexatie van pensioenen niet echt dichterbij te brengen
3. en de nu voorgestelde ontkoppeling van de AOW van het minimumloon

is de onvrede onder ouderen fors toegenomen.

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt bovendien dat senioren  als enige bij  de nieuwe Kabinetsplannen er opnieuw op achteruitgaan

In de woorden van onze voorzitter John Kerstens: ‘Weet je wat, we pakken de ouderen gewoon nóg een keer. Dat is het signaal dat dit kabinet aan ouderen afgeeft.’

Kerstens zegt in de krant dat het kabinet nu de lont in het kruitvat heeft gestoken: ‘Het kabinet heeft nu een vuur aangestoken dat niet meer uitgaat en zal iets moeten met die koppeling. Maar stel dat dat vuurtje wordt uitgetrapt, dan blijft het daaromheen branden. Want door deze opstelling van het kabinet neemt ook het draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel zienderogen af.’

De BPP stelt vast dat:
De eerste slag die nu moet worden gevoerd is de ontkoppeling van de AOW van de baan te krijgen.
Daarmee is de oorlog dan echter nog niet gewonnen.
De tweede slag is het herstel van indexatie NU.
En pas bij een rechtvaardige en evenwichtige transitie naar het nieuwe stelsel zal kunnen worden gesteld dat we de oorlog zullen hebben gewonnen.

Er is dus werk aan de winkel, voor de BPP, de Koepel van Gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten, en wat ons betreft ook van onze pensioenfondsbesturen.

Terug naar overzicht