Decembernummer Ons Pensioen uit

06-12-2018

Zojuist is de nieuwste versie van ons ledenblad Ons Pensioen verschenen.

Zeker de moeite van het lezen waard. Wellicht ook interessant voor uw oud-collega die nog geen lid is?
En wat let u om hem of haar een jaarlidmaatschap cadeau te doen? Het kost u slechts € 11,-- en u helpt ons en daarmee ook uzelf.
Immers, meer leden betekent meer invloed. De aanmelding moet wel door het nieuwe lid zelf gebeuren. En dat kan eenvoudig via de website.

 

Ga terug