Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Wat vinden de pensioenfondsen?
Ook de pensioenfondsen hebben de nodige kritiek op het wetsontwerp. Toch delen ze helaas niet of onvoldoende onze hoofdbezwaren. Zo wordt de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen gedaan op basis van de rts. Dat is de bron van de ellende in het huidige systeem! Wij vinden dit onaanvaardbaar en stellen een rekenrente voor die in de buurt van de 1,5 - 2% uitkomt. Bovendien wensen wij dat dit …
Lees verder
Hoe nu verder?
Minister Koolmees komt hopelijk snel met een definitief wetsontwerp. Ondertussen vragen wij aandacht voor onze voorstellen tot wijziging. Via overleg of desnoods de rechter...Koolmees komt na afronding van de internetconsultatie met definitieve voorstellen. Hij heeft aangegeven dat hij deze pas na de zomer kan indienen. Dat baart ons en de pensioenfondsen grote zorgen, omdat het erg krap gaat worden voor het overgangsbeleid dat va…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Mw. Scholten
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Andy Scholten: “Stille armen hebben recht op een goed pensioen.”Als we haar bellen is Andy Scholten (63) uit Deventer net op de bank geploft na een middag heerlijk schaatsen. “Vanwege de coronamaatregelen bleef ik dichtbij huis. Voor het eerst sinds 22 jaar heb ik weer op de Douwelerkolk geschaatst, heel bijzonder. Én ik ben heelhuids thuis g…
Lees verder
Soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden
Soms ben je dagen bezig om teksten te bedenken die duidelijk maken wat er mankeert aan de plannen van het Kabinet voor onze pensioenen. En we gaan daar mee door om via de Koepel Gepensioneerden voor 12 februari onze bezwaren via de internetconsultatie bij de overheid kenbaar te maken.Maar dan ineens zie je bij een collega organisatie (de NBP) een plaatje dat in een oogopslag duidelijk maakt wat het kernprobleem is.De overheid die zek…
Lees verder
Net als de BPP dringt Pensioenfederatie aan op helderheid tot 2026
De BPP dringt al langer aan op helderheid over het beleid dat pensioenfondsen mogen voeren tussen 2021  en 2026.Ook de pensioenfederatie dringt daar nog eens op aan, al zijn zij nog niet concreet voor wat betreft de uitgangspunten die daarbij moeten gelden. Zo veel mogelijk aansluiten bij het toekomstige beleid om in ieder geval onnodige kortingen te voorkomen schrijven zij in een bericht waarin tevens een overzicht wordt gegeven van…
Lees verder
Het woord is aan ons!
Het is zover. Wij kunnen nu reageren op het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’. Via een internetconsultatie van het ministerie van SZW kan iedereen commentaar geven. Als BPP delen wij graag onze eerste conclusies over het voorstel.Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel vervolgens naar wij hopen verbeterd, zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 de…
Lees verder
Uitgangspunten van het nieuwe stelsel
Graag zetten wij de hoofdlijnen van het voorgestelde nieuwe stelsel nog even voor u op een rij. 1. De verplichtstelling om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling blijft op dezelfde basis als in het verleden bestaan. Deze verplichtstelling is dus voorbehouden aan de overheid op voordracht van sociale partners. Door een bedrijfstakpensioenfonds verplicht te stellen, moeten alle daarin genoemde ondernemingen de pensioenr…
Lees verder
Voornaamste knelpunten
Is het voorgestelde nieuwe stelsel beter dan het oude? Wat ons betreft: ja! Wel dient de overgang naar het nieuwe stelsel op een rechtvaardige manier te gebeuren. Een flink aantal knelpunten moet dan eerst nog uit de weg worden geruimd.Om binnen het huidige stelsel tot aanpassingen in de bestaande regelgeving te komen, stuit op toenemende en volhardende tegenstand. Onder andere van overheid, toezichthouders en jongere deelnemers, op …
Lees verder
Naar de transitie in 2026
Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2026 ingaan. Om ook in de overgangsperiode een goed beleid te kunnen voeren, delen wij onze adviezen…Het begrip evenwichtigheid is cruciaal, zowel naar onze mening als in de ogen van het kabinet. De invulling van dit begrip zoals die naar voren komt uit de stukken is voor ons echter niet aanvaardbaar. Ook de kabinetsplannen stellen dat de hoogte van de pensioenen direct voorafgaand aan het mom…
Lees verder
Korting pensioen voor 2021 voorkomen
Het kabinet heeft op aandringen van veel partijen, in het bijzonder ook vanuit de Koepel Gepensioneerden, maatregelen doorgevoerd die kortingen op dit moment voorkomen... Deze conclusie baseren wij op de dekkingsgraden van eind 2020. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de deelnemers hebben de grote pensioenfondsen op 4 januari hun dekkingsgraden gepubliceerd, zoals zij die verwachten per 31 december. Dit zijn weliswaar vo…
Lees verder