Nieuw op de site

Onderteken de petitie 'Niet korten, wel indexeren'
Bent u ook voor een eerlijk pensioen voor iedereen? Onderteken dan nu de petitie Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden. Met deze actie dringt de NVOG bij de Tweede Kamer aan op: rechtstreekse invloed van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel en spoedig herstel van onze koopkracht.Veel leden hebben al gereageerd op deze oproep. Maar toch moet het aantal ondertekenaars nog aanzienlijk stijgen wil…
Lees verder
Geslaagde ALV roept op tot ledenwerving en actie
We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering vorige week met ruim 85 deelnemers en een goede inhoudelijke discussie met ook de nodige emoties.De leden ondersteunen onze koers om de politieke discussie over het pensioenstelsel te beïnvloeden. Ook onderschrijven zij onze constructieve communicatie daarover in Ons Pensioen, de nieuwsbrieven, op Facebook en de website.Zij spreken veel waardering uit voor de activiteiten va…
Lees verder
FNV laat gepensioneerden mogelijk in de kou staan?
Bijna ongelooflijk het bericht in de kranten van vandaag waarin de voorzitter van de FNV dreigde met het niet afsluiten van een pensioenakkoord indien ook hun wensen met betrekking tot de AOW iet voldoende worden gehonoreerd. Jammer aldus Busker maar ik zal dat dan wel uitleggen.Wij hebben alle begrip voor de noodzaak om ook aan de AOW wat te doen en een halt toe te roepen aan de veel te snelle en forse aanpassing van de leeftijd waa…
Lees verder
Uitdagende visie hersenwetenschapper op pensioencommunicatie
Het is goed dat deskundigen van buiten de pensioensector de spiegel eens aan ons voor houden.Hersenwetenschapper Victor Lamme sprak op uitnodiging van ABP/APG op een bijeenkomst in Amsterdam over pensioencommunicatie en deed daarbij enkele uitspraken die tenminste tot nadenken moeten stemmen. De titel van zijn verhaal: Pensioenorganisaties laat die groeiende berg geld zien!Het zou geen recht doen aan de evenwichtigheid van zijn gedac…
Lees verder
NVOG en KNVG ondersteunen acties FNV CNV en VCP
De koepels van ouderenorganisaties en dus ook de BPP ondersteunen de acties van de 3 vakcentrales voor een beter pensioen op 18 maart.Wij roepen onze leden op deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten gespreid door het land. Een lijst van de plaatsen en tijdstippen waarop de diverse bijeenkomsten plaats hebben vindt u hier.Het is goed dat jong en oud, actieven en gepensioneerden, gezamenlijk optrekken om een doorbraak in het p…
Lees verder
Gepensioneerdenorganisaties starten radiocampagne
De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG zijn op 1 maart een intensieve radiocampagne gestart. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het complete persbericht. Bent u geïnteresseerd…
Lees verder
Ons Pensioen is uit: Oproep deelname aan ALV
Het eerste nummer van OP van 2019 is zojuist verschenen. Veel nieuws en de oproep aan onze leden om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 april in Doorn. Binnenkort verschijnt ook weer een nieuwsbrief met daarin het allerlaatste nieuws. Bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief dan is het zeker de moeite om u daarvoor aan te melden. En volg ons op Facebook en de website met steeds de laatste ontwikkelingen op…
Lees verder
Inschrijving ALV 2019 geopend!
U bent van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering op 23 april 2019 in Doorn. Wij brengen u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in pensioenland. Ook hopen wij u persoonlijk te ontmoeten bij een lunch en drankje.Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering (ALV). U doet dit snel en eenvoudig met ons digitale aanmeldingsformulier: ik meld mij aan. Wij horen graag uw mening over vere…
Lees verder
Aan tafel bij minister Koolmees
Op de Debatmanifestatie kondigde minister Koolmees aan dat hij graag met ons in gesprek wil over de pensioendiscussie. Bestuurslid Jaap van der Spek doet verslag hoe de minister onze argumenten ontvangt in de eerste bijeenkomsten. Minister Koolmees had bij de Debatmanifestatie met ouderenorganisaties eind vorig jaar aangekondigd met ons in gesprek te gaan. De eerste formele contacten over de pensioendiscussie …
Lees verder
Verantwoordingsorgaan op de schop?
De BPP heeft een zetel in het verantwoordingsorgaan van PFZW dat daar fungeert onder naam van Pensioenraad. In onze ogen een belangrijk orgaan dat een essentiële functie vervult tussen het bestuur van het pensioenfonds en de deelnemers en werkgevers. Op gezette tijden is het goed om eens stil te staan bij de functie van dit orgaan en bij het eigen functioneren daarin. Dat vinden wij zeker nu de relatie met de Raad van Toezicht beter…
Lees verder