Nieuw op de site

Miljoenennota en de koopkrachtplaatjes
Volgens de koopkrachtplaatjes in de miljoenennota gaan ook de ouderen er in 2019 enigszins in koopkracht op vooruit, zij het in mindere mate dan de actieven. Reden tot tevredenheid? Neen zeker niet. Aan de in de afgelopen jaren opgelopen koopkrachtverliezen wordt niets gedaan. Nog steeds worden (gelukkig maar) de pensioenfondsen steeds rijker maar worden diezelfde fondsen door idiote rekenregels gedwongen zich arm te rekenen en index…
Lees verder
Uitnodiging debatmanifestatie met minister Koolmees
Als BPP-lid kunt u op 19 november in gesprek met minister Koolmees. Deze debatmanifestatie biedt een uitgelezen kans om uw mening te laten horen! De toelating is beperkt, wij raden u aan zich snel aan te melden. De organisaties van gepensioneerden en ouderen in Nederland nodigen u van harte uit deel te nemen aan de debatmanifestatie met minister Koolmees op 19 november a.s., in de Jaarbeurs Utrecht vanaf 12:30. Programm…
Lees verder
Doe mee: werf één lid!
Onze vereniging is getalsmatig (te) klein. Dat moet gelet op het grote aantal gepensioneerden bij PFZW beter kunnen. Help ons (en uzelf) en ga de uitdaging aan: werf slechts één lid in uw eigen omgeving!Iedereen met een pensioen van PFZW, maar ook diegenen die de komende jaren met pensioen zullen gaan, is van harte welkom. Lid worden kan voor niet meer dan € 11,-- per jaar.Onze wervingstipsOm u te ondersteunen heeft het bestuu…
Lees verder
Discussie over nabestaandenpensioen
In de zomer werd vanuit de politiek onder aanvoering van het CDA en CU de discussie aangezwengeld over het nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen is zowel door de politiek in de basisvoorziening als door sociale partners in de pensioenregeling de laatste jaren sterk versoberd. En bovendien op verschillende manieren vorm gegeven. Daardoor bestaat er veel onduidelijkheid en is de uitkomst van die regelingen in vele gevallen erg…
Lees verder
Cijfers 2e kwartaal pensioenfonds pfzw zijn bekend
De resultaten van het 2e kwartaal 2018 van het pensioenfonds PFZW zijn bekend. Interessant om er kennis van te nemen. Een alhoewel de resultaten over het eerste half jaar opnieuw positief zijn is het nog steeds onzeker of kortingen in 2021 achterwege kunnen blijven. De dekkingsgraad eind 2020 moet dan tenminste 104,3% zijn.Eens te meer is duidelijk dat de wijze waarop thans de verplichtingen moeten worden berekend onjuist is volgens …
Lees verder
Beleggingen PFZW in teerzandolie
De laatste tijd zijn er door diverse BPP leden vragen gesteld over de beleggingen van PFZW in teerzandolie. Het standpunt dat door de BPP in de Pensioenraad van PFZW mede is onderschreven treft u hier aan.
Lees verder
Bijna pensioenakkoord geen oplossing
Eind mei kwam via de Telegraaf het concept akkoord in de publiciteit over de toekomst van ons pensioenstelsel. Dat akkoord lost concreet weinig op en levert wel veel nieuwe financiële problemen op. Wie die rekening moet gaan betalen is eveneens onduidelijk.  De BPP heeft vele inhoudelijke bezwaren op basis van hetgeen nu bekend is. Te veel belangrijke details zijn niet of niet voldoende geregeld. Wie daarvan wil kennisnemen kan dat…
Lees verder
Tweede Kamer weigert aanpassing rekenrente pensioenen
Dinsdag 22 mei is het debat over het initiatiefwetsvoorstel van 50Plus in de Tweede Kamer voortgezet. Daarbij is gebleken dat het voorstel niet op een meerderheid kan rekenen. Het is eigenlijk een schande dat het evenwichtige voorstel van 50Plus om een basis van 2% in de rekenrente te leggen het niet heeft gehaald. Bij meerdere debatten blijkt dat het huidige FTK aan herziening toe is. Dat wordt breed erkend maar alsmaar vooruit gesc…
Lees verder
Hoorzitting Tweede Kamer over FTK op 17 mei
In opdracht van de politiek heeft een extern bureau de wijzigingen van 2015 in het Financieel Toetsingskader (FTK) geëvalueerd. Jammer genoeg ging dit voornamelijk over de toen aangebrachte wijzigingen en niet over het FTK en de daarin voorgeschreven rekenrente als zodanig. Voor de meer geinteresseerde lezer die niet bang is voor enige techniek toch wel interessant om er kennis van de te nemen. In het bijzonder de inbreng voor de dis…
Lees verder
Algemene Ledenvergadering 2018 succesvol
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 april jl. in Doorn vielen belangrijke besluiten. Gastspreker Gisella van Vollenhoven maakte de middag compleet met een discussie over de pijnpunten in ons pensioensysteem. Allereerst benoemden we een nieuwe voorzitter in de persoon van Liesbeth Schaap. Zij beloofde om samen met de andere bestuursleden krachtig in te zetten op de ledenwerving. Een tweede thema waar zij bijzonder aandacht aan…
Lees verder