Nieuw op de site

De Telegraaf overdrijft berichtgeving pensioenen
Aandacht voor pensioenfondsen in zwaar weer. Pensioenfondsen zitten nog steeds in zwaar weer. Een zorgelijke situatie die terecht veel aandacht krijgt. Ook van de diverse media. En het moet gezegd gelukkig is ook bij journalisten de kennis over de ingewikkelde pensioenproblematiek sterk verbeterd. Des te jammer is het wanneer in de berichtgeving niet altijd de juiste feiten worden genoemd of nodige nuances achterwege blijven. De Tel…
Lees verder
2018 een teleurstellend jaar voor pensioenfondsen
Alhoewel de precieze cijfers van de individuele pensioenfondsen over het jaar 2018 nog wel enkele weken op zich laten wachten, is op basis van de algemene ontwikkeling nu al te concluderen dat 2018 met name in het laatste kwartaal uiterst teleurstellend is verlopen. Dalende beurskoersen en opnieuw dalende rente zijn daarvan de oorzaken. Dat zal ongetwijfeld later ook zijn terug te vinden in de cijfers van ons pensioenfonds PFZW. Zodr…
Lees verder
Goede Kerstdagen en een voorspoedig 2019
Het bestuur van de BPP wenst alle leden en de deelnemers in het pensioenfonds PFZW goede Kerstdagen en een voorspoedig 2019.Gelet op de grote belangen bij de verdere discussie over het nieuwe pensioenstelsel en kijkend naar de teleurstellende ontwikkelingen van de afgelopen weken op de financiële beurzen wachten ons weer drukke en spannende tijden.Het BPP bestuur roept daarom allen op die (bijna) met pensioen zijn , maar nog geen li…
Lees verder
Pagina's over pensioendiscussie geheel vernieuwd
Al vele jaren publiceerden wij over de nog steeds lopende discussie over de stelselwijziging pensioenen.Thans hebben wij de betreffende pagina's geheel vernieuwd. U treft de opvattingen van de BPP, de achtergronden van de discussie en een oproep aan onze leden om te reageren op een tiental pagina's onder de kop pensioendebat aan. Ook hebben we een aantal publicaties van externe deskundigen opgenomen.Geheel nieuw is ons concreet voors…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Joop Jansen
Een bevriend collega maakte de heer Jansen (70) attent op de BPP met de woorden: 'Ze zoeken nog veel mensen, niks voor jou?' Als hoofd Personeel en Organisatie zette de heer Jansen zich in voor een prettige sfeer op de werkvloer. ‘Ik deed dat de laatste dertig jaar bij een tbs-instelling voor gedetineerden met een psychiatrische aandoening. Ik hield me bezig met de sociaal-bedrijfskundige kant en stond met mijn team voor de uitdagi…
Lees verder
Decembernummer Ons Pensioen uit
Zojuist is de nieuwste versie van ons ledenblad Ons Pensioen verschenen. Zeker de moeite van het lezen waard. Wellicht ook interessant voor uw oud-collega die nog geen lid is?En wat let u om hem of haar een jaarlidmaatschap cadeau te doen? Het kost u slechts € 11,-- en u helpt ons en daarmee ook uzelf.Immers, meer leden betekent meer invloed. De aanmelding moet wel door het nieuwe lid zelf gebeuren. En dat kan eenvoudig via de webs…
Lees verder
Dreigende kortingen 2020/2021
Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijft wat betreft besluitvorming over het toekomstige pensioenstelsel. Door het mislukken van het pensioenoverleg dreigen, als gevolg van het rigide Financieel Toetsingskader, nog steeds onnodige kortingen. Dat het kabinet wel maatregelen wil nemen om deze kortingen te voorkomen als er een pensioenakkoord voor de toekomst ligt, maar nu niet ingrijpt, is onbegrijpe…
Lees verder
Succesvolle Debatmanifestatie
Ruim 500 senioren deden in aanwezigheid van minister Koolmees en aanwezige gasten uit de pensioensector een heel duidelijke uitspraak: GEEN PENSIOENAKKOORD OVER ONS MAAR ZONDER ONS! De toezegging van de minister om met ons in gesprek te gaan na afronding van het overleg met de SER is een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Bij de verdere uitwerking van alle afspraken eisen wij dat we als volwaardige gesprekspartner worde…
Lees verder
BPP ronduit teleurgesteld over afketsen pensioenakkoord
Ronduit teleurgesteld is de BPP over het uitblijven van een pensioenakkoord. In een eerste commentaar vragen wij ons zelfs af of de opstelling van de vakbonden wel verantwoord is. Dit ondanks het gegeven dat ook wij onderkennen dat lang nog niet alles naar tevredenheid was opgelost. Maar belangrijke stappen voorwaarts in de vorm van verbeteringen op korte termijn waren wel bereikt en dreigen nu niet door te gaan. Wij hebben de indruk…
Lees verder
Pensioenakkoord nog steeds niet rond.
Maandag 19 november houden de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties een eigen pensioendebat in de Jaarbeurs te Utrecht.De minister van sociale Zaken zal aanwezig zijn en daar rechtstreeks kunnen kennisnemen dat wij ouderen het beu zijn nog langer te moeten wachten op noodzakelijke wijzigingen in het pensioenstelsel. Indexatie nu is onze centrale eis. Een eis die zowel in het belang is van de gepensioneerden als de nog actieve deel…
Lees verder