Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Het woord is aan ons!
Het is zover. Wij kunnen nu reageren op het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’. Via een internetconsultatie van het ministerie van SZW kan iedereen commentaar geven. Als BPP delen wij graag onze eerste conclusies over het voorstel.Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel vervolgens naar wij hopen verbeterd, zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 de…
Lees verder
Uitgangspunten van het nieuwe stelsel
Graag zetten wij de hoofdlijnen van het voorgestelde nieuwe stelsel nog even voor u op een rij. 1. De verplichtstelling om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling blijft op dezelfde basis als in het verleden bestaan. Deze verplichtstelling is dus voorbehouden aan de overheid op voordracht van sociale partners. Door een bedrijfstakpensioenfonds verplicht te stellen, moeten alle daarin genoemde ondernemingen de pensioenr…
Lees verder
Voornaamste knelpunten
Is het voorgestelde nieuwe stelsel beter dan het oude? Wat ons betreft: ja! Wel dient de overgang naar het nieuwe stelsel op een rechtvaardige manier te gebeuren. Een flink aantal knelpunten moet dan eerst nog uit de weg worden geruimd.Om binnen het huidige stelsel tot aanpassingen in de bestaande regelgeving te komen, stuit op toenemende en volhardende tegenstand. Onder andere van overheid, toezichthouders en jongere deelnemers, op …
Lees verder
Naar de transitie in 2026
Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2026 ingaan. Om ook in de overgangsperiode een goed beleid te kunnen voeren, delen wij onze adviezen…Het begrip evenwichtigheid is cruciaal, zowel naar onze mening als in de ogen van het kabinet. De invulling van dit begrip zoals die naar voren komt uit de stukken is voor ons echter niet aanvaardbaar. Ook de kabinetsplannen stellen dat de hoogte van de pensioenen direct voorafgaand aan het mom…
Lees verder
Korting pensioen voor 2021 voorkomen
Het kabinet heeft op aandringen van veel partijen, in het bijzonder ook vanuit de Koepel Gepensioneerden, maatregelen doorgevoerd die kortingen op dit moment voorkomen... Deze conclusie baseren wij op de dekkingsgraden van eind 2020. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de deelnemers hebben de grote pensioenfondsen op 4 januari hun dekkingsgraden gepubliceerd, zoals zij die verwachten per 31 december. Dit zijn weliswaar vo…
Lees verder
De beste wensen voor het jaar 2021
Nog juist voor het einde van 2020 is het laatste nummer van dit jaar van ons blad "Ons Pensioen" verschenen, Veel nieuws, dat echter voor een deel al weer enigszins verouderd is, maar samen met de meest recente nieuwsberichten op deze site toch een helder beeld van de stand van zaken in de pensioendiscussie geeft.Wij sluiten een veelbewogen jaar af waarbij velen direct of indirect te maken hebben gehad met de gevolgen van de corona c…
Lees verder
Nadere analyse pensioenplannen Kabinet.
Er komen veel reacties los op de Kabinetsplannen en de BPP wil daarbij niet achter blijven. Wilt u kennisnemen van de teksten van de voorstellen dan kunt u het best de memorie van toelichting lezen.In eerste aanleg hebben wij vooral gestudeerd op de plannen hoe uiteindelijk in 2026 de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen van het fonds wordt voorgesteld. En die concrete voorstellen behoeve…
Lees verder
Internet consultatie pensioenwet gestart. Dreiging juridische acties groot.
Sinds enige dagen is op de website van het ministerie van SZW het wetsontwerp betreffende de wijziging van de pensioenwetgeving gepubliceerd en is iedereen in de gelegenheid daarop te reageren. Wilt u die discussie volgen dan is de betreffende pagina op de website van SZW daarvoor het meest geschikt.Natuurlijk zullen we ook op onze eigen website melding maken van onze reactie als BPP als daartoe aanleiding is via de nieuwsberichten o…
Lees verder
BPP teleurgesteld en verbolgen over voorstellen Koolmees
Pensioenakkoord: niet indexatie maar kortingen dichterbij Het wordt eerst zeker minder en daarna minder zeker Het wordt eerst zeker minder en daarna minder zeker. Kortingen blijven waarschijnlijk, verhogingen zijn voor de meeste Nederlanders tot 2026 onhaalbaar. lees verder....
Lees verder
Dekkingsgraden PFZW en ABP eind november
Per eind november is de dekkingsgraad van PFZW net iets boven de kortingsgrens van 90% uitgekomen op 91%. Een stijging van 3,6% als gevolg van gestegen beurskoersen en een lichte stijging van de rente. De dekkingsgraad van ABP, kwam nog net iets hoger uit op 91,5% een stijging van 3,5% ten opzichte van de maand ervoor.De dekkingsgraden van enkele andere grote fondsen PMT 94,3 en PME 96,3 bleken zich ook positief ontwikkeld te hebben…
Lees verder