Nieuws

Nieuws uit de pensioenwereld

04-08-2022

Nieuw pensioencontract de discussie gaat voort

Wel of niet afronden van het debat door aanvaarding hoofdlijnen wet toekomst pensioenen, dan wel nog eens goed nadenken en de tijd daarvoor nemen. Twee enigs…
Lees meer
19-07-2022

BPP nieuwsbrief juli

De BPP is verheugd dat het pensioenfonds tegemoet komt aan onze jarenlange oproep tot indexatie. Tegelijkertijd komen we in actie... U leest hierover in onze…
Lees meer
12-07-2022

Update nieuw pensioenstelsel

De wet voor een nieuw pensioenstelsel ligt klaar in de Tweede Kamer om besproken te worden. Hoe gaat het verder nu net het zomerreces is aangebroken?
Lees meer
12-07-2022

Welkom nieuw bestuurslid: Meindert Schmidt

Meindert Schmidt komt het BPP bestuur versterken. Hij kent de pensioenwereld van binnenuit en is een liefhebber van schrijver Pieter Waterdrinker. ‘Pensioe…
Lees meer
12-07-2022

Welkom nieuw lid: Jan Donkelaar

Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Jan Donkelaar: ‘Ik ben vooral geschrokken van het partnerpensioen.’
Lees meer
08-07-2022

Ouderenzorg groeiend knelpunt en uitdaging toekomst

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing? En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig?
Lees meer
04-07-2022

Verzending OP juni

Bij verzending Ons Pensioen juni is voor adressen met een toevoeging aan het huisnummer wat fout gegaan. Excuus daarvoor.
Lees meer
03-07-2022

De zomervakantie breekt aan

Het BPP bestuur wenst alle leden en relaties een goede zomerperiode waarin rust en bezinning mag leiden tot de bereidheid gezamenlijk de schouders eronder te…
Lees meer