Nieuwsbrieven

Sinds 2014 brengt de BPP een digitale nieuwsbrief uit. Deze verschijnt zes keer per jaar. Zo bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op vereniging- en pensioengebied.

De BPP probeert om zoveel mogelijk e-mailadressen van leden te verzamelen. Helaas ontbreken er nog heel wat!
Dus: geef uw e-mailadres door aan ons bestuurslid Baukje Vegter via bppvegter2011@hotmail.com. Zo blijft u op de hoogte!

Ook de NVOG, de koepelorganisatie van ouderenbonden waarbij de BPP is aangesloten, publiceert nieuwsbrieven waarin een breed scala van onderwerpen die ouderen raken zijn opgenomen.

Berichten uit eerdere nieuwsbrieven van de BPP en van de NVOG vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl