header afbeelding

Het bestuur

Wie zijn wij en waarom zetten wij ons in voor uw pensioen? Het BPP bestuur stelt zich voor en is u graag van dienst!

Liesbeth Schaap: voorzitter

In mijn jeugd kwam de AOW tot stand. Ook ontstonden er steeds meer zogenaamde aanvullende pensioenen. Dat was voor mij als jong mens bijna onbegrijpelijk. Naast de AOW kon je ook nog een vorm van inkomen ontvangen wanneer je daarvoor gespaard had via je werkgever. Die pure belangstelling voor dit fenomeen is gebleven tijdens mijn werkzame leven (o.a. binnen een afdeling HRM) en ook nu ik gepensioneerd ben.

Jaap van der Spek: vicevoorzitter

Op dit moment domineren de sociale partners in de besluitvorming van pensioenfondsen. Het is belangrijk dat gepensioneerden een grotere rol krijgen. Zowel bij pensioenfonds PFZW als in de landelijke discussie en besluitvorming over onze pensioenen.

We hebben te maken met grote belangen van 3,2 miljoen gepensioneerden en die van de volgende generaties. Daarom ben ik graag bereid om in de verdediging van die belangen veel energie en tijd te steken.

Cees Michielse: secretaris

Vanaf 1974 ben ik voortdurend betrokken geweest bij het pensioenbeleid. Eerst vanuit de vakbeweging, later als pensioenfondsbestuurder en nu via de BPP en de Koepel Gepensioneerden. Wat mij motiveert om op dit terrein actief te blijven? Ik wil bijdragen dat gepensioneerden invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Door het delen van mijn kennis wil ik dit beleid bovendien toegankelijk maken voor deelnemers en gepensioneerden .

Jan van Pijkeren: tweede secretaris en ledenadministratie

Als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland was ik deelnemer in het Pensioenfonds Predikanten (PP). Dit pensioenfonds had een eigen Verantwoordingsorgaan waarin de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) met een paar zetels een belangrijke stem had. Bij de overgang in 2012 van het PP naar het grote PFZW ging deze stem verloren. Om deze reden heeft het bestuur van de BNP gekozen voor een collectief lidmaatschap van de BPP omdat deze een zetel heeft in de Pensioenraad van PFZW. Als emeritus-predikant met belangstelling voor financiën en pensioenen representeer ik de ongeveer 1200 gepensioneerde predikanten, die lid zijn van de BNP, en collectief lid van de BPP. Ik doe dit met plezier, omdat predikanten vaak een brede belangstelling hebben, maar niet zo voor geld en hun pensioen…

Bart de Jong: penningmeester

Ik ben vanaf 1973 in diverse functies bij PGGM werkzaam geweest. Sinds 1997 werkte ik als pensioenvoorlichter voor werknemers en werkgevers over de inhoud van de pensioenregeling van PFZW. Zodoende heb ik alle wijzigen op pensioengebied actief meegemaakt. Na vijf jaar pensionering zet ik me opnieuw in voor de pensioenbelangen, ditmaal van de gepensioneerden van PFZW. Daarbij wil ik met name de impact van het nieuwe pensioencontract voor onze gepensioneerden kritisch volgen.

Interview met Bart

Baukje Vegter: bestuurslid en nieuwsbrief

In mijn werkzame leven in de tuberculosebestrijding was ik altijd betrokken bij mijn toekomstige pensioen. Doordat ik bestuurslid ben van de BPP is de cirkel nu gesloten. Als bestuur konden we diverse mijlpalen realiseren. Zo hebben we de predikanten en de administratie van de schilders bij onze belangenvereniging betrokken. Ook brengen we nu zes keer per jaar een nieuwsbrief uit. En werven we actief leden voor de BPP. Als bestuur zijn wij er elke dag mee bezig!

Rob van Vredendaal: bestuurslid en ledenwerving

Vanaf 1979 ben ik in verschillende functies werkzaam geweest bij PFZW/PGGM. Het laatste werkte ik als relatiemanager voor de sociale partners. De belangenvertegenwoordiging van de gepensioneerde deelnemers is in dat krachtenveld van de werkgevers- en werknemersorganisaties heel belangrijk! Dat geldt in het bijzonder voor het behouden van koopkracht. Mijn kennis en kunde van de pensioenregeling en van de sector zorg en welzijn komen daarbij goed van pas.

Meindert Schmidt: bestuurslid

Als bestuurder van ziekenhuizen heb ik altijd veel belangstelling gehad voor de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar wordt vaak niet als zodanig herkend door medewerkers en bestuurders van zorginstellingen! Op dit terrein heb ik veel gedaan, onder andere als voorzitter van de werkgeversvereniging Oost Nederland en Regioplus. Ook ben ik namens de werkgevers zo’n 6 jaar lid geweest van de pensioenraad van PFZW.

Ik zet mij in om de stem van gepensioneerden binnen het fonds te versterken.