header afbeelding

Het bestuur

Wie zijn wij en waarom zetten wij ons in voor uw pensioen? Het BPP bestuur stelt zich voor en is u graag van dienst!

Liesbeth Schaap: voorzitter

In mijn jeugd kwam de AOW tot stand. Ook ontstonden er steeds meer zogenaamde aanvullende pensioenen. Dat was voor mij als jong mens bijna onbegrijpelijk. Naast de AOW kon je ook nog een vorm van inkomen ontvangen wanneer je daarvoor gespaard had via je werkgever. Die pure belangstelling voor dit fenomeen is gebleven tijdens mijn werkzame leven (o.a. binnen een afdeling HRM) en ook nu ik gepensioneerd ben.

Jaap van der Spek: vicevoorzitter

Op dit moment domineren de sociale partners in de besluitvorming van pensioenfondsen. Het is belangrijk dat gepensioneerden een grotere rol krijgen. Zowel bij pensioenfonds PFZW als in de landelijke discussie en besluitvorming over onze pensioenen.

We hebben te maken met grote belangen van 3,2 miljoen gepensioneerden en die van de volgende generaties. Daarom ben ik graag bereid om in de verdediging van die belangen veel energie en tijd te steken.

Raymond de Hoop: secretaris

Als zoon van een administrateur en belastingdeskundige, heb ik mij altijd geïnteresseerd voor financiële zaken, van belastingen tot aan arbeidsvoorwaarden. Dat is ook de reden dat ik mij als predikant destijds ingezet heb voor het overleg over de predikantstraktementen. In deze tijd waarin er veel verandert, vind ik het boeiend om me namens de Bond voor Nederlandse Predikanten in te zetten voor een goed pensioen en op die manier iets te kunnen betekenen voor de gepensioneerden bij PFZW.  

Cees Michielse: bestuurslid en beheerder website

Vanaf 1974 ben ik voortdurend betrokken geweest bij het pensioenbeleid. Eerst vanuit de vakbeweging, later als pensioenfondsbestuurder en nu via de BPP en de Koepel Gepensioneerden. Wat mij motiveert om op dit terrein actief te blijven? Ik wil bijdragen dat gepensioneerden invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Door het delen van mijn kennis wil ik dit beleid bovendien toegankelijk maken voor deelnemers en gepensioneerden .

Bart de Jong: penningmeester

Ik ben vanaf 1973 in diverse functies bij PGGM werkzaam geweest. Sinds 1997 werkte ik als pensioenvoorlichter voor werknemers en werkgevers over de inhoud van de pensioenregeling van PFZW. Zodoende heb ik alle wijzigen op pensioengebied actief meegemaakt. Na vijf jaar pensionering zet ik me opnieuw in voor de pensioenbelangen, ditmaal van de gepensioneerden van PFZW. Daarbij wil ik met name de impact van het nieuwe pensioencontract voor onze gepensioneerden kritisch volgen.

Interview met Bart

Rob van Vredendaal: bestuurslid en ledenwerving

Vanaf 1979 ben ik in verschillende functies werkzaam geweest bij PFZW/PGGM. Het laatste werkte ik als relatiemanager voor de sociale partners. De belangenvertegenwoordiging van de gepensioneerde deelnemers is in dat krachtenveld van de werkgevers- en werknemersorganisaties heel belangrijk! Dat geldt in het bijzonder voor het behouden van koopkracht. Mijn kennis en kunde van de pensioenregeling en van de sector zorg en welzijn komen daarbij goed van pas.

Meindert Schmidt: bestuurslid

Als bestuurder van ziekenhuizen heb ik altijd veel belangstelling gehad voor de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar wordt vaak niet als zodanig herkend door medewerkers en bestuurders van zorginstellingen! Op dit terrein heb ik veel gedaan, onder andere als voorzitter van de werkgeversvereniging Oost Nederland en Regioplus. Ook ben ik namens de werkgevers zo’n 6 jaar lid geweest van de pensioenraad van PFZW.

Ik zet mij in om de stem van gepensioneerden binnen het fonds te versterken.

Koos Spanbroek: bestuurslid

Ik vind het belangrijk dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan de Nederlandse samenleving. Ik wil mij dan ook graag inzetten daar waar mijn bijdrage nuttig kan zijn. De BPP is een vereniging die mij zeer aanspreekt.

Mijn sterke kant is vooral gericht op de processen om te komen tot resultaten. In die processen ben ik bereid om gewoon ook handen en voeten te geven om de afspraken nader uit te werken.

Het belang van de vereniging BPP is momenteel zeer actueel om de belangen van haar leden te borgen in het lopende transitieproces van de WTP.

Graag draag ik mijn steentje daaraan bij.