header afbeelding

Leden werven leden

De BPP staat voor goede en snelle belangenbehartiging voor onze leden. Wij bieden hulp bij individuele vragen, komen op voor uw belangen en zorgen voor toegankelijke berichtgeving over de pensioenen. Dit leidt al jarenlang tot enthousiaste en tevreden leden.

Geef het door

Wij vragen u om dit enthousiasme en de tevredenheid over onze aanpak te delen met (oud-)collega’s. Voor de BPP is het bijna onmogelijk om rechtstreeks in contact te komen met potentiële leden. U kent echter uw (oud-)collega’s en heeft ongetwijfeld contact met hen. Wij nodigen u van harte uit om onze website, e-mail nieuwsbrief en ledenblad Ons Pensioen onder hun aandacht te brengen. En hen te vragen ook lid te worden van de BPP.

Tips?

Heeft u ideeën hoe wij in contact kunnen komen met (oud-)medewerkers in de zorg? Of wilt u ons helpen om hen te bereiken? Wij horen graag van u! Stuur ons een berichtje met het onderwerp 'ledenwerving'. Bestuurslid Rob van Vredendaal neemt dan graag contact op om van gedachten te wisselen.

Rob van Vredendaal licht op de ALV de inspanningen van het bestuur toe om leden te werven.