header afbeelding

Hier hebben wij invloed

Wij komen op voor uw pensioen via onze deelname aan:

  • de Pensioenraad van pensioenfonds PFZW, dé plek voor medezeggenschap binnen het pensioenfonds;

  • de ledenraad van PGGM&CO, die namens PFZW de uitvoering van ons pensioen verzorgt;

  • de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie waarbij de BPP is aangesloten. De BPP neemt actief deel aan de pensioencommissie en diverse andere beleidscommissies van de Koepel.

Pensioenraad PFZW

In de Pensioenraad zitten naast werkgevers en werknemers ook gepensioneerden die opkomen voor uw belangen. De raad adviseert het bestuur van PFZW vooraf over het beleid, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur verantwoord heeft gehandeld.

De gepensioneerdenorganisaties hebben momenteel 7 zetels in deze raad, waarvan de BPP er 1 bezet. Onze secretaris Cees Michielse heeft namens de BPP zitting in de Pensioenraad. Onze vice-voorzitter Jaap van der Spek is zijn plaatsvervanger. De invloed die wij via de Pensioenraad kunnen uitoefen is van groot belang. Zeker in de komende periode met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Ledenraad PGGM&CO

Als deelnemer aan ons pensioenfonds kunt u gratis lid worden van PGGM&CO. Deze organisatie helpt om uw pensioen in goede gezondheid te bereiken via activiteiten en interessante aanbiedingen. Ons bestuurslid Rob van Vredendaal vertegenwoordigt daarom de BPP in de ledenraad van PGGM&CO. Hij zet zich in voor uitbreiding van de ledenvoordelen. Ook vraagt hij bij het maken van het beleid om meer specifieke aandacht voor de (bijna) gepensioneerden.

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland, waar de BPP deel van uit maakt. Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden laat zich op pensioengebied adviseren door een commissie van deskundigen. Onze secretaris Cees Michielse maakt hier deel van uit. Andere belangrijke commissies die het bestuur adviseren, zijn de commissie Zorg, Welzijn en Wonen en de commissie Koopkracht.

Meer weten?

Meer weten over de activiteiten van de Koepel Gepensioneerden? Het belangrijkste nieuws nemen wij over op onze website, onder de rubriek Koepel Gepensioneerden. U kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen op hun website.