header afbeelding

Hier hebben wij invloed

Wij oefenen invloed uit op uw pensioen via onze vertegenwoordiging in:

  • de Pensioenraad van PFZW, dé plek voor medezeggenschap binnen het pensioenfonds;

  • de ledenraad van PGGM&CO, deze coöperatie verzorgt activiteiten en producten die voor onze leden interessant zijn;

  • de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie waarbij de BPP is aangesloten. De BPP neemt actief deel aan de pensioencommissie en diverse andere beleidscommissies van de Koepel.


Pensioenraad PFZW

In de Pensioenraad zitten naast werkgevers en werknemers ook gepensioneerden die opkomen voor uw belangen. De raad adviseert het bestuur vooraf over het pensioenbeleid, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur verantwoord en transparant heeft gehandeld.

De gepensioneerden organisaties hebben momenteel 7 zetels in deze raad, waarvan de BPP er 1 bezet. Onze secretaris Cees Michielse heeft namens de BPP zitting in de Pensioenraad tot 1 januari 2025. Onze vice-voorzitter Jaap van der Spek is voor diezelfde periode zijn plaatsvervanger. Zeker in de komende periode met de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel is de invloed die wij via dit orgaan kunnen uitoefen cruciaal.

Ledenraad PGGM&CO

Alle deelnemers aan ons pensioenfonds kunnen gratis lid kunnen worden van PGGM&CO. Deze coöperatie helpt u om uw pensioen fit en met een goede gezondheid te bereiken. Daarom zit ons bestuurslid Baukje Vegter als vertegenwoordiger in de ledenraad van PGGM&CO. Zij zet zich in voor uitbreiding van de ledenvoordelen. Ook vraagt zij bij het maken van het beleid om meer specifieke aandacht voor de (bijna) gepensioneerden.

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Pensioencommissie

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden laat zich op pensioengebied adviseren door een commissie van deskundigen. Ook onze secretaris Cees Michielse maakt hier deel van uit.

Beleidscommissies

Andere belangrijke commissies die het bestuur adviseren, zijn de commissie Zorg, Welzijn en Wonen en de commissie Koopkracht.

Meer weten over de Koepel Gepensioneerden? Het belangrijkste nieuws nemen wij over op onze website, onder de rubriek Koepel Gepensioneerden. U kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen op hun website. https://www.koepelgepensioneerden.nl