header afbeelding

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is waar het allemaal om gaat.
Collectief via de Koepel Gepensioneerden op landelijk niveau en via de Pensioenraad op het niveau van het pensioenfonds.
Maar ook individuele vragen en problemen van onze leden krijgen via onze helpdesk (06-17332744) de nodige aandacht.

Standpunten BPP

Lees meer

Individueel en collectief

Lees meer

Landelijk overleg

Lees meer

Invloed op beleid PFZW

Lees meer