header afbeelding

Koopkrachtige pensioenen

Met de inrichting van ons pensioenstelsel, 

- een basis pensioen de AOW gefinancierd op basis van premies die jaarlijks worden geheven voor de uitbetaling van de AOW in datzelfde jaar (omslagstelsel)

- een aanvullend pensioen dat via premies wordt gefinancierd en wordt belegd om te renderen (kapitaaldekking)

is het totale pensioeninkomen in Nederland goed vorm gegeven en scoort daarom in internationale vergelijkingen steeds als de beste of tenminste als een van de beste.

Toch is ondanks de enorme kapitalen waarover pensioenfondsen thans beschikken de koopkracht van de aanvullende pensioenen sterk achtergebleven. Zowel voor actieve deelnemers als voor gepensioneerden. De gepensioneerden ervaren dit als enige categorie direct in hun koopkracht, nu al meer dan 10 jaren lang.

Dit koopkrachtverlies bij PFZW is inmiddels al opgelopen tot ruim meer dan 24%.

Pensioen en inflatie

Het doel van iedere goede pensioenvoorziening is koopkrachthandhaving voor gepensioneerden. Bijzondere aandacht daarbij vraagt het begrip inflatie.
Lees meer

Koopkracht in huidige pensioenstelsel

Waarom blijft het aanvullende pensioen al jaren in gebreke als het om de koopkracht gaat? Hoe kan het dat de pensioenfondsen steeds hogere vermogens krijgen en toch niet wordt geïndexeerd?
Lees meer

Koopkracht in wet toekomst pensioenen

Is de koopkrachtbescherming van de aanvullende pensioenen straks beter na invoering nieuwe regelgeving?
Lees meer