header afbeelding

Pensioenregeling in verandering

Al meer dan 12 jaren is er gediscussieerd over noodzakelijke veranderingen in het pensioenstelsel. Met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (wtp) per 1 juli 2023 is er een belangrijke stap gezet om tot veranderingen te komen. Maar we zijn er nog niet. Want in de komende tijd moet uitwerking worden gegeven aan die wet op het niveau van de pensioenfondsen. En voor de periode tussen nu en de invoeringsdatum van de nieuwe op de wtp gebaseerde regelgeving (voorzien tussen 2025 en maximaal 2028) ligt ook nog de datum van 1 januari 2024 waarop het transitieplan gereed moet zijn. Daarin worden de afspraken over de omzetting van de huidige aanspraken naar het persoonlijke pensioenpotje geregeld en tegelijkertijd het beleid gedurende de transitieperiode vastgelegd.

De hoofdindeling van de pagina’s op dit deel van de website is dat wij eerst de betekenis van de wtp beschrijven. Dan de transitie behandelen en tenslotte in de vorm van een dossier het beleid van de afgelopen jaren beschrijven, zodat iedereen het waarom van al deze veranderingen nog kan terugvinden.

Wet Toekomst pensioenen

De essentie van de nieuwe wet is dat de pensioenregelingen in Nederland vanaf nu worden vormgegeven als beschikbare premieregeling.
Lees meer

Solidaire premieregeling

Een definitieve keuze moet nog worden gemaakt, maar binnen PFZW wordt door alle partijen gestreefd naar de invoering van een solidaire premieregeling.
Lees meer

Beleggingsbeleid bepalend voor koopkrachtbestendigheid

Uitgangspunt in de wtp is dat het beleggingsbeleid per leeftijdscohort door het pensioenfondsbestuur moet worden vastgesteld op basis van een risico bereidheidsonderzoek.
Lees meer

Rol gepensioneerdenorganisaties

Als BPP zijn wij via onze rol in de Pensioenraad betrokken bij het proces en de uitkomst daarvan.
Lees meer

Evenwichtigheid basisvoorwaarde

Bij de beoordeling van het transitieplan en bij de inhoudgeving van de nieuwe pensioenregeling wordt in de wtp benadrukt dat alles op een evenwichtige wijze moet gebeuren.
Lees meer

Transitieplan

Het transitieplan vormt de basis voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
Lees meer

Op de hoogte blijven ook via pfzw website

In de rubriek actueel zullen wij steeds wanneer dit mogelijk is de stand van zaken in dit proces bij PFZW weergeven.
Lees meer

Dossier van pensioendiscussie

Om te begrijpen wat ten grondslag heeft gelegen aan het tot stand komen van de wtp, en de gemaakte keuzes die ook wij als BPP daarbij hebben gemaakt, hebben wij met grote regelmaat berichten en achtergrondartikelen op de website geplaatst.
Lees meer