header afbeelding

Uw PFZW pensioen

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling, wie voert de regeling uit, wat is de financiële positie van het pensioenfonds, op welke wijze worden de pensioengelden belegd, het zijn allemaal onderwerpen die van groot belang zijn.

Opdrachtgever pensioenregeling

Sociale partners maken de regeling en stellen de premie vast.
Lees meer

Uitvoerder pensioenregeling

Het pensioenfondsbestuur accepteert de regeling als die evenwichtig is, goed uitvoerbaar en aan wettelijke vereisten voldoet.
Lees meer

Financiële positie

Uitleg hoe binnen de huidige regelgeving de financiële positie gelijktijdig als goed en slecht kan worden beoordeeld.
Lees meer

Verantwoord beleggen

Voldoende rendement combineren met positieve invloed op klimaat, arbeidsomstandigheden en leefbare samenleving is de uitdaging.
Lees meer

Website PFZW

Een site die veel informatie geeft over uw persoonlijke pensioen
Lees meer