Logo PFZW belangenvereniging

Pensioendebat

Klik links op een van de onderwerpen waar u meer over wilt lezen.

Actualiteit

Pensioendebat

Standpunt BPP

Transitie

Publicaties

Historie berichten

Actualiteit

Wat is de stand van zaken?

In deze rubriek plaatsen we regelmatig de meest recente stand van zaken. Maar soms is het ook interessant kennis te nemen van hetgeen in dit dossier in  het recente verleden is gebeurd. Ga daarvoor naar de sub-rubriek Historie .  De standpunten van de BPP treft u ook aan in de betreffende sub-rubriek. En de vraag waarom al zolang gedebatteerd wordt over veranderingen in ons pensioenstelsel in de sub-rubriek reden pensioendebat.

Tenslotte is het soms interessant kennis te nemen van opvattingen van anderen over dit onderwerp. Daarvan treft u een selectie aan onder de sub-rubriek publicaties. Dit is een selectie van een aantal recente publicaties, waarvan opname niet perse wil zeggen dat wij die opvattingen altijd delen.

Welke plannen heeft het Kabinet op hoofdlijnen?

Wanneer u die plannen compleet wilt lezen kunt u het best de memorie van toelichting lezen omdat die meer toegankelijk zijn  geformuleerd en toegelicht dan het wetsontwerp zelf. Ten behoeve van onze leden hebben wij ook een korte samenvatting gemaakt. Onze reactie daarop treft u samengevat aan in een notitie onder de titel de voornaamste knelpunten. In de sub-rubriek standpunten van de BPP treft u daarop nog een nadere toelichting aan en kunt u lezen welke plannen wij hebben om de besluitvorming de komende maanden te beïnvloeden.

Voor half februari zullen wij samen met andere ouderenorganisaties reageren in het kader van de internetconsultatie. Zodra die inbreng is vastgesteld zullen wij die natuurlijk ook publiceren

José Meijer Voorzitter pensioenfederatie over toegroeien naar nieuwe stelsel

In het tijdschrift wetenschap en praktijk troffen wij een interessant artikel aan waarin José Meijer, interim voorzitter van de pensioenfederatie, wat de pensioenfondsen naar haar mening moeten doen om straks de deelnemers te begeleiden bij de invoering va het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook over de wijze waarop de fondsen gezamenlijk bij de verdere uitwerking betrokken willen worden doet zij interessante uitspraken. Het lezen zeker waard.

Betrokkenheid gepensioneerden essentieel voor draagvlak

Bij de tot stand koming van het pensioenakkoord zijn de ouderenorganisaties betrokken geweest via een klankbordgroep die regelmatig met de stuurgroep overlegde. Bij de verdere uitwerking van een transitieplan en de omzetting van de oude aanspraken naar het nieuwe stelsel is de volwaardige betrokkenheid van de gepensioneerdenorganisaties nog niet geregeld. Gelukkig horen wij van vele kanten al bijval voor onze eis daarbij vanaf nu wel betrokken te worden. De komende weken zal duidelijk worden of aan deze eis door overheid en sociale partners wordt tegemoet gekomen.

Ook pensioenjuristen ondersteunen onze opstelling zoals blijkt uit onder meer een publicatie op de website van Loyens en Loef