Logo PFZW belangenvereniging

Pensioendebat

Klik links op een van de onderwerpen waar u meer over wilt lezen.

Actualiteit

Pensioendebat

Standpunt BPP

Publicaties

Transitie van oud naar nieuw

oude artikelen van voor juni 2020

Actualiteit

Wat vindt de BPP van een juridische procedure tegen de Staat?

Juridische procedures hebben het grote nadeel dat ze lang kunnen duren en mede daarom alleen moeten worden ingezet als alle andere mogelijkheden om onze belangen veilig te stellen zijn mislukt.

Vooralsnog zien wij betere mogelijkheden door de druk op de politiek zodanig te vergroten dat de door ons gewenste verbeteringen in het pensioenakkoord tijdens de aanloop naar het wetgevingsproces worden gerealiseerd.

Niet alle gepensioneerdenorganisaties hebben daarover gelijke opvattingen, terwijl ook de doelstellingen wat met een procedure bereikt zou kunnen worden verschillen. Met ons bevriende juristen hebben wij wel voortdurend overleg om de verschillende mogelijkheden goed te kunnen beoordelen, waarbij  voor ons een belangrijke factor is dat overleg met anderen om overeenstemming te bereiken wel heel moeilijk wordt als tegelijkertijd al juridische procedures worden opgestart. Dat kan bovendien nogal makkelijk leiden tot een oordeel van de rechter dat niet het uiterste is gedaan om eerst tot overeenstemming te komen.  

Gelet op de strategische positie willen wij op dit moment niet alle juridische opties en ons oordeel daarover publiceren, maar wees er van overtuigd dat wij ons wel terdege voorbereiden om eventueel in een latere fase alsnog een procedure te voeren als alle overleg onvoldoende resultaat oplevert.

Wat vindt de BPP van Kamerdebat 14 juli?

Ronduit teleurstellend zowel voor wat betreft de uitkomst als de oppervlakkige kennis van de Kamerleden en de halsstarrige houding van minister Koolmees.

Geen enkele toezegging op de drie voor ons belangrijke punten: De rekenrente voor de transitie, de erkenning van de gepensioneerden organisaties als volwaardige gesprekspartner en ook geen duidelijkheid over de ruimte die pensioenfondsen zouden moeten krijgen voor een aangepast beleid tijdens de overgangsperiode.

Wij zetten daarom de komende maanden in om via een gerichte lobby begrip te krijgen voor onze standpunten bij zowel de politieke partijen als bij de minister, maar ook pleiten wij voor een meer actieve rol daarvoor van de pensioenfondsbesturen.

En als dat allemaal niet mocht baten dan rest ons niets anders dan via de rechter onze belangen veilig te stellen. Wij hebben de Koepel Gepensioneerden opgeroepen daartoe een strategisch plan uit te werken dat direct na de zomervakanties kan worden uitgevoerd.

Betrokkenheid gepensioneerden essentieel voor draagvlak

Bij de tot stand koming van het pensioenakkoord zijn de ouderenorganisaties betrokken geweest via een klankbordgroep die regelmatig met de stuurgroep overlegde. Bij de verdere uitwerking van een transitieplan en de omzetting van de oude aanspraken naar het nieuwe stelsel is de volwaardige betrokkenheid van de gepensioneerdenorganisaties nog niet geregeld. Gelukkig horen wij van vele kanten al bijval voor onze eis daarbij vanaf nu wel betrokken te worden. De komende weken zal duidelijk worden of aan deze eis door overheid en sociale partners wordt tegemoet gekomen.

Ook pensioenjuristen ondersteunen onze opstelling zoals blijkt uit onder meer een publicatie op de website van Loyens en Loef