Logo PFZW belangenvereniging

Pensioendebat

Klik links op een van de onderwerpen waar u meer over wilt lezen.

Actualiteit

Pensioendebat

Standpunt BPP

Publicaties

Transitie van oud naar nieuw

oude artikelen van voor juni 2020

Actualiteit

Betrokkenheid gepensioneerden essentieel voor draagvlak

Bij de tot stand koming van het pensioenakkoord zijn de ouderenorganisaties betrokken geweest via een klankbordgroep die regelmatig met de stuurgroep overlegde. Bij de verdere uitwerking van een transitieplan en de omzetting van de oude aanspraken naar het nieuwe stelsel is de volwaardige betrokkenheid van de gepensioneerdenorganisaties nog niet geregeld. Gelukkig horen wij van vele kanten al bijval voor onze eis daarbij vanaf nu wel betrokken te worden. De komende weken zal duidelijk worden of aan deze eis door overheid en sociale partners wordt tegemoet gekomen.

Ook pensioenjuristen ondersteunen onze opstelling zoals blijkt uit onder meer een publicatie op de website van Loyens en Loef