Informatie over concept pensioenakkoord

De volgende informatie over het concept pensioenakkoord is thans beschikbaar.

Maar er zijn ook veel daarmee samenhangende rapporten en notities.

Hieronder een uitgebreid overzicht.

1 persbericht sozawe over pensioenakkoord.

SER persbericht en SER rapport  en SER themabrief pensioenen

3 standpunten BPP over pensioenakkoord

4 Reactie NVOG/KNVG op pensioenakkoord en Verkorte versie 

5 Publieksvriendelijke versie pensioenakkoord 

6 Eerste analyse pensioenakkoord van PFZW

7 Rapport pensioenfederatie (cie Langejan) over de effecten op concrete pensioenfondsen

   A: Fondsspecifieke uitkomsten
   B: Vergelijking met CPB rapport