2020 moet jaar nieuwe pensioenakkoord worden

Al meer dan 10 jaren wordt er onderhandeld en geschreven over een noodzakelijke wijziging van het pensioenstelsel.

De BPP heeft zich steeds actief opgesteld in die discussie en uitvoerig bericht over de problemen die zich daarbij voordoen. Maar we zijn er van overtuigd dat goede oplossingen mogelijk zijn en mits die evenwichtig zijn voor alle generaties moeten die dan ook met snelheid worden doorgevoerd.

De komende weken werken wij aan een actualisering van deze pagina's. Zodra wij de nieuwe opzet hebben verwezenlijkt zullen wij daarover berichten. Tot die tijd is deze rubriek beperkt tot dit artikel.