Logo PFZW belangenvereniging

Voorlopige reactie BPP bestuur op plannen Kabinet

De reactie zoals die door het BPP bestuur is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 5 januari hebben wij vastgelegd in een aantal onderwerpen.

1. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel op een rijtje
ReadSpeakerLees PDF voor

2. De transitie van
ReadSpeakerLees PDF voor
oud naar nieuw in 2026
3. De overgangsperiode van 2021 - 2026
ReadSpeakerLees PDF voor

4. Risicobepaling en rendementstoedeling
ReadSpeakerLees PDF voor

5. Voornaamste knelpunten
ReadSpeakerLees PDF voor
op een rijtje

De komende weken zullen wij u blijven informeren over de uitkomsten van het overleg binnen de Koepel Gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten.
In de maanden die volgen zal ook druk overleg met de diverse politieke partijen plaats hebben en zullen wij u blijven informeren over de effecten van de internetconsultatie.

Dit alles vanuit onze opstelling dat serieus overleg tot gewenste resultaten moet kunnen leiden. Maar mocht dit niet of onvoldoende opleveren dan zijn andere acties en juridische procedures niet uitgesloten. Ook daarop bereiden wij ons serieus voor. Tot nu toe is er in onvoldoende mate rekening gehouden met de belangen van de gepensioneerden en hun organisaties.