Logo PFZW belangenvereniging

De positie van de BPP

De BPP is de belangenvereniging van gepensioneerden bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

In de Pensioenraad (het verantwoordingsorgaan) volgen en beïnvloeden wij het beleid van het bestuur van dit fonds.

Daarnaast is de BPP aangesloten bij de Koepel van Gepensioneerden (KG) en neemt actief deel aan de werkzaamheden van de verschillende commissies waaronder de pensioencommissie.

De KG is betrokken bij het overleg met het ministerie over zaken als Pensioen, Zorg en Wonen en daarmee ook actief betrokken bij de discussies over het toekomstige pensioenstelsel.

Een toekomstbestendig stelsel moet recht doen aan de belangen van alle generaties. Alleen op die wijze zal er ook op langere termijn voldoende draagvlak voor blijken te zijn. Natuurlijk hebben wij bij de onderhandelingen voortdurend aandacht voor de specifieke belangen van de ouderen en zal ons eindoordeel zeker afhangen van het herstel van de indexatiecapaciteit van de fondsen door meer realistische rekenregels.