Logo PFZW belangenvereniging

Doorbraak in pensioendebat in 2020 noodzakelijk

De noodzakelijke wijziging van het pensioenstelsel is al meer dan tien jaar onderwerp van discussie en onderhandeling.

De BPP heeft zich steeds actief opgesteld in die discussie en uitvoerig bericht over de problemen die zich daarbij voordoen. We zijn er van overtuigd dat goede oplossingen mogelijk zijn. Mits die evenwichtig zijn voor alle generaties moeten die dan ook met snelheid worden doorgevoerd.

Wij hebben de belangrijkste hoofdlijnen van het pensioendebat op een rijtje gezet in de artikelen onder de rubriek 'Pensioendebat'. Ook de meer technische detailzaken zullen wij geleidelijk aan toevoegen. En natuurlijk zullen we ook publicaties van derden vermelden als die van belang zijn voor dit debat, zelfs wanneer wij het met de standpunten niet of niet volledig eens zijn.

Er is dus veel werk aan de winkel. De tijdsdruk om tot een akkoord te komen, staat soms haaks op de vele detailbelangen die ook een rol spelen. In dat kader vinden wij de oproep die Nicole Beuken deed bij haar afscheid als directeur van het bestuursbureau van pensioenfonds ABP wel interessant. Regel de hoofdlijnen landelijk met voortvarendheid en laat de definitieve uitwerking over aan de besturen van de pensioenfondsen.