Impasse pensioendiscussie doorbreken

Recent zijn de onderhandelingen tussen sociale partners en het kabinet afgebroken - het lijkt erop dat na zeven jaren van onderhandelen verder uitstel van noodzakelijke besluitvorming dreigt. Onaanvaardbaar en onnodig is ons oordeel.

Op de volgende pagina's van de website geven wij informatie over dit belangrijke onderwerp. Waar gaat het over, wie zijn betrokken, welke opvattingen spelen een rol, welke oplossingen zijn in bespreking, wat zijn de nog bestaande knelpunten en zo verder. Kortom, bent u geïnteresseerd in dit lang niet altijd eenvoudige onderwerp, dat wij overigens zo toegankelijk mogelijk proberen te formuleren, lees dan vooral ook de volgende pagina's op de website.

Het zal gaan om korte artikelen, met zo nodig verwijzingen naar meer gedetailleerde rapporten en notities voor de geïnteresseerden.

Draag bij aan het debat

Het bestuur van de BPP beoogt zo de betrokkenheid van de leden te bevorderen en de kennis over de materie te vergroten, opdat velen gaan meedoen aan discussies en zo nodig acties ondersteunen. Ook hopen wij dat nieuwe leden tot de vereniging zullen toetreden. Goede belangenbehartiging kan alleen op basis van kennis, betrokkenheid en massale ondersteuning.

Reacties zijn altijd welkom: contact@pfzw-belangenvereniging.nl