Vernieuwing pensioenstelsel

Inmiddels meer dan 7 jaren wordt er onderhandeld over de vernieuwing van ons pensioenstelsel. En nu eind december 2018 is er opnieuw sprake van een impasse in het overleg.

Voor ouderen is het van belang dat er snel alsnog tot overeenstemming wordt gekomen, maar de jongere deelnemers hebben daar wellicht nog meer belang bij.

Kort gezegd hebben beide groepen belang bij een herstel van de indexatie mogelijkheden van de pensioenfondsen. Wij hebben daarover al meer geschreven op de pagina over de rekenrente.

De argumenten die pleiten voor verandering, die zijn vermeld op de pagina over pensioenen en de arbeidsmarkt, gelden natuurlijk vooral voor de nog actieve deelnemers in de pensioenregelingen.

Gezamenlijk zullen overheid, actieve deelnemers en gepensioneerden, een evenwichtige bijdrage moeten leveren om tot een oplossing te kunnen komen.

Als de beoordeling van een eindresultaat van de onderhandelingen alleen van uit de eigen positie wordt gedaan, dan is een oplossing nauwelijks mogelijk. De BPP is bereid samen met alle partijen, met jong en oud, ook over de eigen grenzen heen te kijken .

Wij doen al langer een dringende oproep daarom actief betrokken te worden bij het overleg. Wij denken namelijk een positieve bijdrage te kunnen leveren en willen ons daarvoor inzetten.

Hoe dit naar onze mening zou kunnen op basis van de huidige stand in de onderhandelingen die helaas zijn afgebroken, leest u op de pagina rol en standpunten van de BPP.