Vaste premie of vaste opbouw

In verreweg de meeste pensioenregelingen, ook die van PFZW, wordt jaarlijks een vast percentage van de pensioengrondslag als nieuw recht opgebouwd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris onder aftrek van een vast bedrag (de zogeheten franchise) dat gerelateerd is aan de AOW. Omdat zowel de definitie van pensioengevend salaris als van de franchise per fonds verschillend is moet u op de website van uw fonds kijken hoe de bedragen voor u zijn.

De laatste jaren is er al een ontwikkeling geweest waarbij de premie als een min of meer vast gegeven wordt gezien, waardoor automatisch in het geval dat de premie zou moeten stijgen het opbouwpercentage van het pensioen daalt. Die discussie speelt ook in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij speelt eveneens het gegeven dat de te betalen premie en de pensioenverplichtingen op dezelfde basis moeten worden berekend een belangrijke rol.
Het is heel belangrijk dat niet alleen een voldoende hoogte van de rekenrente wordt afgesproken, maar vooral ook dat deze rekeneenheid een stabiele factor gaat vormen.