Logo PFZW belangenvereniging

Met verontwaardiging en onbegrip heeft de gehele pensioensector gereageerd op de plotselinge aanpassing van de rekenregels voor alle pensioenfondsen door DNB. Het gaat om een redelijk technische aanpassing waardoor de berekening van de verplichtingen, die in onze ogen toch al extreem zwaar was, met onmiddellijke ingang verder wordt verzwaard.

Dit betekent verlaging van de dekkingsgraad en dus nog verder op termijn stellen van de indexatie en een aanzienlijke verhoging van de premies. En daar waar premieverhoging niet mogelijk is dus een verdere verlaging van het jaarlijks op te bouwen pensioen.

Per fonds zijn de effecten verschillend maar naarmate een fonds een jonger bestand heeft (zoals bijvoorbeeld PFZW) zijn de effecten groter.

De technisch meer geïnteresseerde lezers kunnen hier
ReadSpeakerLees PDF voor
kennis nemen van een publicatie over dit onderwerp van een van de gerenommeerde actuariële bureaus.

Persbericht Pensioendebat 3 maart 2021
Tijdens het Pensioendebat tussen de vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66, CU, PvdA en 50PLUS en de ouderenorganisaties over het nieuwe pensioencontract, werd onder meer de suggestie gedaan om een afzonderlijke commissie invulling te laten geven aan het begrip "evenwichtigheid" in het nieuwe stelsel. Via onderstaande link leest u hier meer over in het persbericht van de Koepel Gepensioneerden van 3 maart.         https://www.koepelgep…
Lees verder
Uitnodiging bijwonen Pensioendebat op 3 maart 2021
Geachte BPP-leden, De gezamenlijke seniorenorganisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten, organiseren op 3 maart aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat met vertegenwoordigers van zeven politieke partijen, VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus. Op basis van door de ouderenorganisaties van tevoren ingediende vragen, houden de genoemde politieke partijen een inleiding va…
Lees verder
Nieuwsbrief 'Op weg naar een nieuwe wet' is uit
In onze januari nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen en de mogelijkheid te reageren. Inmiddels hebben ook wij onze reactie ingediend via de Koepel Gepensioneerden. In deze februari nieuwsbrief bundelen wij de belangrijkste reacties en vervolgstappen. Ook verwelkomen wij Andy Scholten - zij vraagt als nieuw lid aandacht voor stille armen.
Lees verder
Reactie ouderenorganisaties op wetsontwerp Toekomst pensioenen
Vrijdag 12 februari was de laatste dag dat organisaties en personen hun reactie konden geven op het ontwerp van wet gericht op de toekomst van de pensioenen. Naast de ouderenorganisaties hebben bijna 500 personen en instanties daarop gereageerd. Het standpunt van onze Koepel Gepensioneerden waarin wij ons als BPP volledig kunnen vinden treft u hier aan. Een dezer dagen verschijnt een nieuwsbrief waarin wij nader op de situatie zoals …
Lees verder
Onze inbreng bij het wetsvoorstel
In onze nieuwsbrief van januari kon u volop lezen over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. De Koepel Gepensioneerden heeft nu een reactie ingediend die in lijn is met onze inbreng. Afgelopen vrijdag 12 februari sloot de termijn om via een internet consultatie op dit wetsvoorstel te reageren. De tekst van de reactie van de Koepel Gepensioneerden, samen met ANBO en KBO-PCOB uitgebracht, is in lijn met onze inbreng vastgesteld en maak…
Lees verder
Wat vinden de pensioenfondsen?
Ook de pensioenfondsen hebben de nodige kritiek op het wetsontwerp. Toch delen ze helaas niet of onvoldoende onze hoofdbezwaren. Zo wordt de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen gedaan op basis van de rts. Dat is de bron van de ellende in het huidige systeem! Wij vinden dit onaanvaardbaar en stellen een rekenrente voor die in de buurt van de 1,5 - 2% uitkomt. Bovendien wensen wij dat dit …
Lees verder
Hoe nu verder?
Minister Koolmees komt hopelijk snel met een definitief wetsontwerp. Ondertussen vragen wij aandacht voor onze voorstellen tot wijziging. Via overleg of desnoods de rechter...Koolmees komt na afronding van de internetconsultatie met definitieve voorstellen. Hij heeft aangegeven dat hij deze pas na de zomer kan indienen. Dat baart ons en de pensioenfondsen grote zorgen, omdat het erg krap gaat worden voor het overgangsbeleid dat va…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Mw. Scholten
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Andy Scholten: “Stille armen hebben recht op een goed pensioen.”Als we haar bellen is Andy Scholten (63) uit Deventer net op de bank geploft na een middag heerlijk schaatsen. “Vanwege de coronamaatregelen bleef ik dichtbij huis. Voor het eerst sinds 22 jaar heb ik weer op de Douwelerkolk geschaatst, heel bijzonder. Én ik ben heelhuids thuis g…
Lees verder
Soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden
Soms ben je dagen bezig om teksten te bedenken die duidelijk maken wat er mankeert aan de plannen van het Kabinet voor onze pensioenen. En we gaan daar mee door om via de Koepel Gepensioneerden voor 12 februari onze bezwaren via de internetconsultatie bij de overheid kenbaar te maken.Maar dan ineens zie je bij een collega organisatie (de NBP) een plaatje dat in een oogopslag duidelijk maakt wat het kernprobleem is.De overheid die zek…
Lees verder
Net als de BPP dringt Pensioenfederatie aan op helderheid tot 2026
De BPP dringt al langer aan op helderheid over het beleid dat pensioenfondsen mogen voeren tussen 2021  en 2026.Ook de pensioenfederatie dringt daar nog eens op aan, al zijn zij nog niet concreet voor wat betreft de uitgangspunten die daarbij moeten gelden. Zo veel mogelijk aansluiten bij het toekomstige beleid om in ieder geval onnodige kortingen te voorkomen schrijven zij in een bericht waarin tevens een overzicht wordt gegeven van…
Lees verder