Logo PFZW belangenvereniging

Met nieuwe Tweede Kamer extra waakzaam voor pensioenen

18-03-2021

De dag na de verkiezing is nog allerminst duidelijk wat de samenstelling en het programma van het nieuw samen te stellen Kabinet zal zijn.

Wel is het waarschijnlijk dat zowel de VVD als D66 daarin een belangrijke rol zullen spelen. Bij de belangrijkste zaken die door deze partijen worden genoemd, staan zorg, onderwijs en milieu steeds centraal. Gelet op het nodige herstel na de Corona crisis is dat alleszins begrijpelijk. Wat ons echter grote zorgen baart is dat het eveneens belangrijke onderwerp pensioenen, noch tijdens de campagne noch in de eerste reacties na de verkiezingen, zelfs maar wordt genoemd.

Er is dus voor de BPP, samen met de andere ouderenorganisaties en de pensioenfondsen, werk aan de winkel om ook dit onderwerp op de agenda te krijgen bij de komende onderhandelingen. Niet om daar de zaak dichtgeregeld te krijgen, maar wel om duidelijke kaders te schetsen op basis waarvan de pensioenfondsen tijdig aan de slag kunnen. En laat het duidelijk zijn: GEEN AFSPRAKEN OVER ONS MAAR ZONDER ONS! WIJ EISSEN DUS VOOR DE OUDEREN ORGANISATIESEEN VOLWAARDIGE ROL BIJ ALLE GESPREKKEN .

Ga terug