Logo PFZW belangenvereniging

heldere pensioencommunicatie moeizaam

19-04-2021

De BPP heeft een zekere traditie om in ieder geval voortdurend te proberen de ingewikkelde regelgeving over pensioenen zo toegankelijk mogelijk voor onze leden te verwoorden. Uit vele vragen die ons bereiken over de uitvoering van de bestaande regelingen blijkt dit al. Bij persoonlijke discussies met het pensioenfonds over de juistheid van de uitvoering blijkt al dat de vertaalslag die wij weten te maken de vaak complexe brieven vanuit het fonds meer begrijpelijk maken. Maar soms ook blijkt dat er wel degelijk sprake is van verkeerde beslissingen van het fonds. Een oplossing voor het geschil is dan meestal snel gevonden.

Nog moeilijker wordt het als het gaat over de voorziene wijzigingen in het pensioenstelsel, de inhoud van de mogelijke nieuwe regelingen en de omzetting van de bestaande aanspraken naar het nieuwe stelsel toe. Ook die materie proberen wij steeds zo toegankelijk mogelijk te maken via onze rubrieken "pensioendebat" en "veel gestelde vragen"  op onze website. 

Afgelopen dagen zagen wij op de website van de Koepel Gepensioneerden een heldere en korte samenvatting van het pensioenakkoord( ReadSpeaker Lees PDF voor) die wij zeker in uw aandacht willen aanbevelen. 

Mochten er na lezing van al die informatie nog vragen overblijven, laat het ons dan gerust weten via ons contactformulier en wij zullen proberen uw vragen dan alsnog te beantwoorden.

Ga terug