Logo PFZW belangenvereniging

Oude en nieuwe pensioenstelsel toegelicht

06-06-2021

De BPP probeert de soms ingewikkelde pensioendiscussie steeds zo helder mogelijk te beschrijven. De rubrieken  pensioendebat en veel gestelde vragen op onze website zijn daarvan de meest bezochte en gewaardeerde pagina's.

Maar soms kom je iets tegen van andere organisaties waarvan je zegt: "Dat had ik graag zelf zo bedacht". Op de website van de VCP (Vakcentrale voor Professionals) troffen wij een pagina aan waarachter middels maar liefst 55 video's een uitstekende gedetailleerde uitleg wordt gegeven van zowel de bestaande stelsels als  ook van de nieuwe voorstellen. Met toestemming van de VCP verwijzen wij onze leden graag naar deze heldere uitleg.

Terug naar overzicht