Logo PFZW belangenvereniging

Ons Pensioen 2e kwartaal 2021 is er weer

15-06-2021

Naast de actuele nieuwsberichten op de website en middels nieuwsbrieven verschijnt 4 keer per jaar ons ledenblad Ons Pensioen.

Het tweede nummer van dit jaar i( ReadSpeaker Lees PDF voor) s inmiddels gereed en zal in de loop van komende week bij onze leden en relaties  in de bus vallen. Maar nu reeds kunt u er kennis van nemen via de website.

Gelet op de voorgaande discussies over de toekomst van ons pensioenstelsel zullen we zeker voor de zomervakanties beginnen nog met meer actueel nieuws komen via een nieuwsbrief. Heeft u zich daarvoor nog niet eerder aangemeld dan kan dat eenvoudig via deze link.

En tenslotte: Uit alles is duidelijk dat naast de kracht van onze argumenten ook de macht van het aantal personen dat wij vertegenwoordigen van belang is. Interesseer daarom uw (oud)collega's voor aanmelding bij de BPP. Versterking van het ledental is nu meer dan eens van groot belang.

Terug naar overzicht