Logo PFZW belangenvereniging

Wat u van ons vindt!

12-07-2021

Waarom werd u ooit lid? Leest u Ons Pensioen en onze e-mail nieuwsbrief? Heeft u adviezen voor ons? De BPP wilde graag weten wat u als lid eigenlijk van ons vindt. Tijd voor een ledenonderzoek! De resultaten zijn nu bekend. Misschien bent u net zo nieuwsgierig als wij…

Met behulp van een bureau belden wij 75 leden en 25 oud-leden. De leden die wij aan de lijn kregen toonden zich behoorlijk tevreden over hun lidmaatschap van de BPP. Zo zijn de betreffende leden vrijwel unaniem van plan om hun lidmaatschap voorlopig te continueren. Daarbij zou tweederde ook anderen aanraden lid te worden van de vereniging. Ledenblad Ons Pensioen wordt redelijk tot goed gelezen. Een tweederde meerderheid beoordeelt de geboden informatie als voldoende toegankelijk en begrijpelijk. Ook van deze nieuwsbrief wordt trouw kennis genomen, indien men deze ontvangt.

Resultaten meer uitventen

Zijn er ook verbeterpunten? Jazeker. De berichtgeving over de ingewikkelde pensioenmaterie mag duidelijker en toegankelijker. Een concrete wens luidt: ‘Meer benadrukken wat de BPP heeft betekend in de verandering van het stelsel.’ Ook deze komt naar voren: ‘Belichten in hoeverre het nieuwe pensioenstelsel verbetering gaat geven.’ Ook heeft een flink aantal leden interesse om meer over ervaringen van andere gepensioneerden te willen lezen. Of om elkaar te ontmoeten op een bijeenkomst. ‘Ik mis een uitwisseling van verhalen van gepensioneerden en hun ervaringen in de nieuwe levensfase’, merkt een van hen op.

Jongere doelgroep benaderen

Op het gebied van ledenwerving mag de BPP meer naar buiten treden en zich beter profileren, zo luidt het advies. Dit kan door duidelijk te maken wat de unieke bijdrage van de vereniging is en welke resultaten geboekt worden. Daarnaast raadt men aan om een jongere doelgroep te benaderen, bijvoorbeeld via personeelszaken van zorginstellingen. Bestaande leden lijken hier desgevraagd best een steentje in te willen bijdragen. Ook is naar voren gekomen dat onze informatieve website en helpdesk voor persoonlijke pensioenvragen nog onvoldoende bekend zijn onder de leden.

Meer smoel en ontmoeting

Drie bestuursleden van de BPP zetten zich intensief in om werk te maken van uw aanbevelingen. Zo zijn we in gesprek met mediaspecialisten om te kijken hoe we de BPP ‘meer smoel kunnen geven’ naar buiten toe. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid om regionale bijeenkomsten te organiseren, om te beginnen in de vorm van een pilot. Leden zullen daar van harte welkom zijn om ervaringen met deze bijzondere levensfase te delen met andere ervaringsdeskundigen.

Oproep: deel uw ervaring met het ‘zwarte gat’!

Kunt u niet wachten om zich in dit onderwerp te verdiepen? In het nummer van Ons Pensioen dat onlangs bij u in de bus viel, staat een prachtig ervaringsverhaal. Redacteur Eric van Eck vertelt hoe hij het ‘zwarte gat’ dicht schildert. Mét een oproep om uw eigen pensioenbeslommeringen, groot of klein, anoniem of met naam, aan de redactie toe te vertrouwen! De redactie ontvangt uw bijdrage graag per mail.

Terug naar overzicht