Logo PFZW belangenvereniging

Noodzaak van wijziging in ons pensioenstelsel

De noodzaak ons huidige pensioenstelsel aan te passen is wat betreft de BPP evident. Al meer dan 10 jaren mogen pensioenfondsen niet indexeren en dreigen zelfs regelmatig kortingen door de rigide rekenregels die de fondsen moeten hanteren. Omdat de rente steeds verder is gedaald en thans bijna op 0 staat, zijn door de goede beleggingsresultaten weliswaar de vermogens sterk gegroeid maar tegelijkertijd de verplichtingen nog harder gestegen. Ons pensioenstelsel is veel te rentegevoelig en moet alleen al daarom gewijzigd worden. Daarnaast zijn er ook veranderingen in de arbeidsmarkt die om aanpassingen vragen. Thans ligt een globaal pensioenakkoord op tafel waarover u meer kunt lezen op de pagina pensioendebat.