header afbeelding

Zorgen BPP op een rijtje

De BPP is steeds voorstander geweest van een herziening van het pensioenstelsel. Zouden we alleen de rekenrente aanpassen, dan leidt dat zeker voor gepensioneerden tot een betere indexatie. Maar andere gewenste veranderingen komen dan niet tot stand.

Vanuit deze positieve houding naar de vernieuwing van het stelsel, zien wij echter wel belangrijke knelpunten in de voorstellen. Die moeten echt worden opgelost:

  • De omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen mag niet uitsluitend op basis van de rente plaatsvinden. De rente blijkt immers volkomen onvoorspelbaar. Dat houdtddigt de fouten uit het verleden in stand.
  • Er moeten afspraken komen die de koopkracht van gepensioneerden ook al in de overgangsperiode verbeteren. Vervolgens moet bij de transitie zelf het pensioen tenminste gelijk blijven.
  • De toekenning van rendement in de uitkeringsfase aan gepensioneerden moet verbeterd worden. We zetten vraagtekens bij het uitgangspunt van leeftijdsafhankelijk beleggen.
  • Ten slotte maken wij ons zorgen over de uitdaging om de ingewikkelde voorstellen uit te kunnen leggen aan deelnemers. Al zeggen wij erbij dat het huidige stelsel minstens even moeilijk te begrijpen is.