Nieuws

Eind maart is het wetsvoorstel "Wet toekomst pensioenen" aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij kunnen ons op dit moment uitstekend vinden in de terecht kritische reactie van de Koepel Gepensioneerden.

Bent u geïnteresseerd in de officiële teksten? Die vindt u hier:

20-02-2023

Eerste Kamer hoorzitting wtp

Dinsdag 21 februari belangrijk in voorbereiding besluitvorming Eerste Kamer over wtp. Live te volgen via https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/2023…
Lees meer
10-02-2023

BPP redelijk tevreden met nieuwe pensioenwet

Bij de BPP overheerst de tevredenheid over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die nu door de Tweede Kamer is aangenomen. Maar aandachtspunten voor Eerste Kamer…
Lees meer
19-12-2022

Licht aan het eind van de tunnel

Eindelijk is het zo ver. De Tweede Kamer gaat de besluitvorming over het Wetsontwerp toekomst pensioenen (Wtp) afronden. De afgelopen week is daarbij belangr…
Lees meer
09-12-2022

BPP Ledenbijeenkomst stelt gerust

Heldere uitleg over het nieuwe pensioenstelsel met een broodje erbij? Op 23 november voorzag de BPP in deze behoefte voor leden en introducees. 'Nu begrijp i…
Lees meer
20-11-2022

Behandeling wet toekomst pensioenen gaat verder.

Waardering voor partijen die zorgvuldige wetgeving nastreven. Grote zorgen over vertragingstactieken van tegenstanders. Naast zorgvuldigheid bepleit BPP voor…
Lees meer
08-11-2022

Kamer nog niet klaar met pensioendebat

Het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet ging op 2 november tot diep in de nacht door. Tijdens het vervolg op 10 november zal blijken of de Ka…
Lees meer
22-10-2022

Pensioendiscussie moet nu worden afgerond

Als belangenbehartiger van de gepensioneerden brengen wij telkens onze belangrijkste verbeterpunten in...
Lees meer
13-10-2022

Tweede Kamer moeizaam verder met Pensioenwet

Stand van zaken behandeling wetsvoorstel toekomst pensioenen (wtp) BPP ziet vooruitgang en pleit naast zorgvuldigheid voor enige snelheid.
Lees meer