Nieuws

Eind maart is het wetsvoorstel "Wet toekomst pensioenen" aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij kunnen ons op dit moment uitstekend vinden in de terecht kritische reactie van de Koepel Gepensioneerden.

Bent u geïnteresseerd in de officiële teksten? Die vindt u hier:

14-09-2022

Het eerste debat over de nieuwe Pensioenwet

Op 12 september was het eindelijk zo ver. De Tweede Kamer heeft de aftrap gegeven voor het eerste debat over de nieuwe Pensioenwet.
Lees meer
04-08-2022

Nieuw pensioencontract de discussie gaat voort

Wel of niet afronden van het debat door aanvaarding hoofdlijnen wet toekomst pensioenen, dan wel nog eens goed nadenken en de tijd daarvoor nemen. Twee enigs…
Lees meer
12-07-2022

Update nieuw pensioenstelsel

De wet voor een nieuw pensioenstelsel ligt klaar in de Tweede Kamer om besproken te worden. Hoe gaat het verder nu net het zomerreces is aangebroken?
Lees meer
22-06-2022

Maak een collectieve uitkeringsfase voor alle gepensioneerden

Behandel de groep gepensioneerden als een geheel in nieuwe pensioenwet.
Lees meer
14-06-2022

Verbetering indexatiemogelijkheden definitief

Politiek verbeterd mogelijkheden om te indexeren. Uitwerking van beleid door PFZW nu urgent. Positie gepensioneerden blijft extra aandacht vragen
Lees meer
01-06-2022

Klare taal maakt veel duidelijk

Veel waardering , maar ook veel kritiek op de wet Toekomst Pensioenen. Een groot probleem is dat tal van deskundigen hun opvatting geven op een wijze die voo…
Lees meer
21-05-2022

Teken de petitie: Pas de pensioenwet aan!

Met veel handtekeningen onder onze petitie versterkt de kracht van onze argumenten. Er moet echt veel verbeterd worden in de wetsvoorstellen Toekomst Pensioe…
Lees meer
19-05-2022

Verdieping en ontmoeting op ALV

Wij kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 april. Met een goed gevulde zaal en betrokken leden. Pensioendeskundige Dick Boeijen…
Lees meer