13-05-2022

Standpunt pensioenfondsen lagere regelgeving

In ons commentaar op de lagere regelgeving die thans besproken wordt als onderdeel van de wetgeving over de toekomstige pensioenen legden wij er de nadruk op dat deze regelgeving ruimte zou moeten bieden om per pensioenfonds tot maatwerk te kunnen komen.

Daarmee lijken de huidige voorstellen in strijd te zijn, want feitelijk wordt alles dichtgeregeld om het toezicht van met name DNB zo eenvoudig mogelijk te maken. Opnieuw lijkt daarmee de toezichthouder de regels te sterk te kunnen beïnvloeden waarbij het belang van de toezichthouder prevaleert, terwijl de belangen van de deelnemers centraal zouden moeten staan.

Deze opvatting van de BPP vinden wij gelukkig ook terug in de commentaren van veel pensioenfondsen waaronder PFZW. De dubbelrol die zo aan DNB wordt gegeven staat ook bij veel politieke partijen naar ons gevoel terecht ter discussie.

Wat dat betreft maakt ons de opstelling van Groen Links en de PVDA wel ongerust, omdat die zich kennelijk met al die details als politiek willen bezig houden en aandringen op uniformiteit, waar maatwerk de oplossing moet zijn om recht te doen aan de eigenheid van de diverse fondsen.

Geef het vertrouwen aan de pensioenfondsbesturen en richt een goede governance in zodat alle belangengroepen, waaronder de gepensioneerden, toezicht kunnen uitoefenen  op de evenwichtigheid van het beleid.

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijver: Cees Michielse - BPP