15-05-2022

John Kerstens: Dit wetsontwerp brengt vertrouwen niet terug

In een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer gaf de voorzitter van de Koepel gepensioneerden kort en kernachtig weer dat het huidige wetsontwerp Toekomst Pensioenen, zonder aanpassingen niet aanvaardbaar is. Voor de inhoud verwijzen wij graag naar de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden, waarin ook een audio fragment dat zeker de moeite van het beluisteren waard is.

Duidelijk is ook dat de gezamenlijke ouderenorganisaties die samenwerken in de senioren coalitie dus nog steeds inzetten op verbetering van het wetsontwerp en niet op de verwerping daarvan. Immers het is volstrekt duidelijk dat het huidige stelsel in de afgelopen periode bewezen heeft niet goed te werken.

Herstel van de onevenwichtigheden in het verleden, verbetering van de koopkracht NU, minder complexe regelgevingen ruimte voor pensioenfondsbesturen om maatwerk te leveren zijn onze eisen. En zo niet, dan ontbreekt draagvlak en zal desnoods de gang naar de rechter moeten worden gegaan. Het is dud hoog tijd dat de politiek en de sociale partners met onze opvattingen meer serieus rekening houden.

Bron: website Koepelgepensioneerden.nl

Terug naar nieuwsoverzicht

Bron: website Koepel Gepensioneerden