header afbeelding

Wat doet de wetgever, wat doet het pensioenfonds?

Hoe werkt ons pensioenstelsel nou precies? De sociale partners (werkgevers en vakbonden) stellen de pensioenregeling vast. Het pensioenfonds voert deze regeling vervolgens uit, binnen de kaders van de wetgeving.

Het wetsontwerp bepaalt ook de ruimte om tot een transitieplan te komen. En de kaders om de bestaande aanspraken om te zetten naar een persoonlijk aandeel in het vermogen van het fonds. Dat zijn de zogenaamde persoonlijke pensioenpotjes. Ook stelt het de marges vast die een evenwichtige uitkomst voor alle betrokkenen mogelijk moeten maken.

De invulling van de regeling komt dus tot stand bij het pensioenfonds, binnen de ruimte die de wet aangeeft. Deze wet schrijft voor wat de bevoegdheden van zowel de sociale partners als het fondsbestuur zijn.