Logo PFZW belangenvereniging

Uitkering ineens bij overlijden

Hoe staat het in het pensioenreglement?

De regeling staat in artikel 2, lid 7 van het pensioenreglement 2014. De uitwerking ervan is opgenomen in artikel 2, lid 42, dat als volgt luidt:

  1. Na het overlijden van de gepensioneerde deelnemer, de deelnemer of gewezen deelnemer die FLEX-pensioen genoot, de deelnemer die overbruggingsuitkering dan wel gedeeltelijk vervroegde overbruggingsuitkering genoot of de deelnemer die arbeidsongeschiktheids-pensioen genoot, ontvangt diens partner een uitkering ineens, gelijk aan drie maandelijkse termijnen van het ingegane ouderdomspensioen of FLEX-pensioen respectievelijk van de ingegane overbruggingsuitkering of gedeeltelijk vervroegde overbruggingsuitkering respectievelijk gelijk aan twee maandelijkse termijnen van het ingegane arbeidsongeschikt-heidspensioen.

  2. Indien na het overlijden van de gepensioneerde deelnemer, de deelnemer of gewezen deelnemer die FLEX-pensioen genoot, de deelnemer die overbruggingsuitkering dan wel gedeeltelijk vervroegde overbruggingsuitkering genoot of de deelnemer die arbeidsongeschiktheidspensioen genoot geen partner aanspraak maakt op de uitkering ineens en wel wezen recht hebben op wezenpensioen, wordt de uitkering ineens als bedoeld in het vorige lid, uitgekeerd aan deze wezen gezamenlijk.

  3. Indien na het overlijden van de gepensioneerde deelnemer, de deelnemer of de gewezen deelnemer, als bedoeld in de voorgaande leden, geen partner of wees aanspraak maakt op de uitkering ineens, kan deze uitkering uitbetaald worden aan de natuurlijke persoon die kosten heeft gemaakt in verband met het overlijden.