header afbeelding

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds richt zich aan de ene kant op het behalen van goede beleggingsresultaten. Het fonds heeft immers de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inleg voldoende rendement oplevert. Aan de andere kant zet het fonds net zo goed in op een portefeuille die bijdraagt aan een leefbare samenleving. Met beleggingen die een positief effect hebben op het klimaat en op de maatschappij.

Uitdagingen en kansen

Dit beleid is vooral gericht op de resultaten over een langere periode. Dat levert voor een pensioenfonds met zeer lange verplichtingen zowel extra kansen als uitdagingen op. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen richt het fonds zich bijvoorbeeld op investeringen in de transitie op allerlei terreinen. Daarnaast zet PFZW in op versnelling van het veranderingsproces binnen bedrijven die nog gericht zijn op het huidige energiegebruik.

Resultaat

Het beleggingsbeleid van PFZW heeft als gemiddelde resultaat per jaar nog steeds een bevredigende uitkomst van 7% bereikt, via een gedegen wereldwijde spreiding van de beleggingen. De kosten die samenhangen met de beleggingen worden zo goed mogelijk beheerst. Die kosten zijn echter uiteindelijk minder belangrijk dan de netto beleggingsresultaten en de vraag in hoeverre een positief effect op de maatschappij als geheel wordt bevorderd.

Standpunt BPP

De BPP is via onze zetel in de Pensioenraad nauw betrokken bij het beleggingsbeleid. We kunnen het belang van dit beleid immers niet onderschatten. Van de uiteindelijk uit te keren pensioenen komt grofweg eenderde tot stand uit de premies; maar liefst tweederde wordt uit de beleggingsresultaten gefinancierd. Daarnaast staat de BPP achter het vooruitstrevende beleid dat PFZW voert op het terrein van duurzaam beleggen.

Kan het sneller?

Desondanks vinden sommige actiegroepen dat de afbouw van beleggingen in olie en gas sneller zou moeten plaatsvinden. Deze wens tot versnelling wordt door BPP en het PFZW bestuur gedeeld. Alleen willen wij dit niet op de eerste plaats bereiken door het verkopen van die aandelen, maar via beïnvloeding van het beleid door onderhandelingen.

Zo doen zich wel vaker ontwikkelingen voor die een breed samengestelde portefeuille als die van PFZW bijna onvermijdelijk raken. Een nadeel dat versterkt wordt doordat voor een groot deel de portefeuille bepaalde indexen volgt. Wij denken dat een steviger ESG beleid eigenlijk meer gebaat is bij een actief beleggingsbeleid waarmee je sneller op ontwikkelingen kunt reageren en minder afhankelijk bent van wat “de markt” doet.