header afbeelding

Verantwoord beleggen

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) richt zich enerzijds op het behalen van goede beleggingsresultaten. Het fonds heeft immers de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inleg voldoende rendement oplevert. Aan de andere kant zet het fonds net zo goed in op een portefeuille die bijdraagt aan een leefbare samenleving. Met beleggingen die een positief effect hebben op het klimaat en op de maatschappij.

Uitdagingen en kansen

Het belegginsbeleid is vooral gericht op de resultaten over een langere periode. Dat levert voor een pensioenfonds met zeer lange verplichtingen zowel extra kansen als uitdagingen op. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen doet het fonds bijvoorbeeld investeringen in de transitie op allerlei terreinen. Daarnaast zet PFZW in op versnelling van het veranderingsproces binnen bedrijven die nog gericht zijn op het huidige energiegebruik.

Resultaat

Het beleggingsbeleid van PFZW heeft als gemiddelde resultaat per jaar nog steeds een bevredigende uitkomst van 6% bereikt, via een gedegen wereldwijde spreiding van de beleggingen. Met de beleggingen hangen ook kosten samen. Die worden zo goed mogelijk beheerst. Uiteindelijk vindt PFZW de kosten echter minder belangrijk dan de netto beleggingsresultaten en het positieve effect op de maatschappij als geheel.

Standpunt BPP

De BPP is via onze zetel in de Pensioenraad van PFZW nauw betrokken bij het beleggingsbeleid. De impact van dit beleid is immers heel groot. Van pensioenuitkeringen komt grofweg een derde tot stand uit de premies; maar liefst twee derde wordt uit de beleggingsresultaten gefinancierd. Daarnaast staat de BPP achter het vooruitstrevende beleid dat PFZW voert op het terrein van duurzaam beleggen.

Kan het sneller?

Desondanks vinden sommige actiegroepen dat de afbouw van beleggingen in olie en gas sneller moet. Deze wens tot versnelling wordt door de BPP en het PFZW bestuur gedeeld. Alleen willen wij dit niet op de eerste plaats bereiken door het verkopen van die aandelen, maar via beïnvloeding van het beleid door onderhandelingen. Onlangs heeft het bestuur van PFZW besloten tot een versnelling in de aanpak.