Op deze pagina verwijzen wij naar interessante achtergrondartikelen die van belang zijn voor de ouderen in relatie tot hun pensioen en koopkracht.

  1. Ouderenzorg betalen met pensioen en vermogen?
    ​De eigen bijdrage voor de ouderenzorg staat centraal in een nieuw Netspar-onderzoek, waar Arjen Hussem aan meewerkte. Hoe werkt de factor ‘eigen vermogen’?

  2.  Artikel van Jan Tamerus actuaris bij PGGM over  actuele pensioendiscussie in PBM van maart 2018

  3. Artikel over pensioendiscussie van Rajish Sagoenie Milliman

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl