Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenontwikkelingen

2019: weer geen indexering van uw pensioen

Op de peildatum 30 september 2018 stond de dekkingsgraad van PFZW op minder dan 105% en dat betekent een te lage stand om in 2019 tot indexering over te kunnen gaan. Het is het zoveelste jaar op rij dat indexatie bij PFZW niet mogelijk is als gevolg van de extreem lage rentestand.

Einde eerste kwartaal 2019 was de relevante dekkingsgraad ongeveer 103%. Nog steeds onvoldoende herstel dus ondanks goede beleggingsresultaten, maar met een rente die nog steeds erg laag is..

Voor de komende jaren is er nauwelijks uitzicht op indexering en is zelfs een korting op de rechten niet ondenkbaar. De BPP verzet zich daar fel tegen omdat dit met name een gevolg is van de huidige onrechtvaardige rekenregels. U leest hierover meer elders op de website.

2020/2021: dreigende kortingen

Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijft als het gaat om besluitvorming ten aanzien van het toekomstige pensioenstelsel. Door het mislukken van het pensioenoverleg dreigen nog steeds, als gevolg van het rigide financieel toetsingskader,  onnodige kortingen. Dat het Kabinet wel maatregelen wil nemen om deze kortingen te voorkomen als er een pensioenakkoord voor de toekomst ligt, maar nu niet ingrijpt is onbegrijpelijk en niet te accepteren. Overigens roepen de ouderen en jongerenorganisaties op om het overleg te hervatten en hen daarbij te betrekken. Nu wordt door onderhandelende partijen vaak onnodig een tegenstelling tussen jong en oud aangevoerd om besluiten vooruit te schuiven. Dit terwijl de belangen van jong en oud voor een heel groot deel parallel lopen.