Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenontwikkelingen

Pensioenontwikkelingen 

2021: opnieuw geen indexering van uw pensioen

Door de aanhoudende, lage dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn gaan de pensioenen ook volgend jaar niet omhoog. Evenals in 2020 en in de reeks van jaren daarvoor, laat PFZW uw pensioen niet meegroeien met de stijgende prijzen en indexeert het fonds niet. De huidige en naar het oordeel van BPP onrechtvaardige rekenregels laten dat niet toe. Eén van de belangrijkste redenen ook om het huidige pensioenstelsel om te vormen naar een systeem waarbinnen een verhoging van de pensioenen - maar ook een eventuele verlaging - eerder mogelijk is.

Om in ieder geval gedeeltelijk te kunnen indexeren, is een beleidsdekkingsgraad nodig van minimaal 110% (een volledige indexatie vindt plaats bij minimaal 124%). Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van de actuele, maandelijkse dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De definitieve beleidsdekkingsgraad over heel 2020 is vastgesteld op 92,6%. Dit betekent, dat PFZW de pensioenen niet verhoogd.  

2021: geen verlaging van uw pensioen

Nu de definitieve beleidsdekkingsgraad over heel 2020 boven de grens van 90% uitkomt, worden de pensioenen in 2021 niet verlaagd.