Pensioenontwikkelingen

2018: weer geen indexering van uw pensioen

Op de peildatum 30 september 2017 stond de dekkingsgraad van PFZW op minder dan 105% en dat betekent een te lage stand om in 2018 tot indexering over te kunnen gaan. Het is het zoveelste jaar op rij dat indexatie bij PFZW niet mogelijk is als gevolg van de extreem lage rentestand.

Einde eerste kwartaal 2018 was de relevante dekkingsgraad ongeveer 100%. Nog steeds onvoldoende herstel dus ondanks goede beleggingsresultaten, maar met een rente die nog steeds erg laag is..

Voor de komende jaren is er nauwelijks uitzicht op indexering en is zelfs een korting op de rechten niet ondenkbaar. De BPP verzet zich daar fel tegen omdat dit met name een gevolg is van de huidige onrechtvaardige rekenregels. U leest hierover meer elders op de website.

2020: dreigende kortingen

Sterker op basis van de huidige regelgeving dreigen zelfs kortingen. Alhoewel de omvang van die kortingen beperkt lijken vindt de BPP die toch uiterst onrechtvaardig, onnodig en goed te voorkomen. Daarover schreven wij samen met andere ouderenorganisties een brief naar staatssecretaris Klijnsma en ee brief aan premier Rutte. Het is dan ook langzamerhand onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijft als het gaat om besluitvorming ten aanzien van het toekomstige pensioenstelsel.