Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenregeling

Bent u geïnteresseerd in de tekst van pensioenreglementen en de statuten van PFZW
ReadSpeakerLees PDF voor
dan kunt u die hier vinden. 

Op een aantal veel voorkomende vragen die betrekking hebben op het pensioenreglement, geven wij hieronder een korte toelichting.

Nabestaandenpensioen

Er bereiken ons relatief veel vragen over de regeling van het nabestaandenpensioen. Daarom hebben wij in een artikel over dit onderwerp de reglementaire bepalingen uit het PFZW reglement nog eens weergegeven.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Daarin voorziet de op 5 juli 2019 ingevoerde Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden, stijgt in 2022 en 2023 met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. De AOW-leeftijd voor degenen die vanaf 2025 met pensioen gaan, hangt af van de levensverwachting, maar is minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van tevoren wanneer u uw AOW-uitkering ontvangt.

Meer informatie vindt u op https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/AOW-leeftijd_in_2025_67_jaar en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/aow-leeftijd-stijgt-minder-snel#:~:text=De%20AOW-leeftijd%20blijft%20in,levensverwachting%2C%20maar%20in%20mindere%20mate.

Vergeten pensioen

Ontbrekende gegevens in uw pensioenopbouw kunt u proberen op te vragen bij uw oude werkgever(s). U kunt ook contact opnemen met het betreffende pensioenfonds. Zij kunnen u verder uitleggen waar eventuele rechten lopen. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, neemt u dan contact op met de Servicedesk van mijnpensioenoverzicht.nl op telnr. 020-7512870 of via info@stichtingpensioenregister.nl

Uitkering ineens bij overlijden

Bent u een alleenstaande pensioengerechtigde deelnemer?
Dan kan bijvoorbeeld een volwassen kind, een buurvrouw of een vriend(in) de zogenaamde 'uitkering ineens bij overlijden' ontvangen. De voorwaarde is dat deze persoon kosten heeft gemaakt in verband met uw overlijden. Deze uitkering was voorheen beperkt tot uitsluitend de partner of de minderjarige kinderen.

Heeft u een partner, of heeft u kinderen onder de 21?
Ook voor u is de informatie over de uitkering ineens bij overlijden belangrijk. Voor het geval dat u in de loop van de tijd alleenstaand zou worden, kan de gewijzigde regeling van de uitkering ineens bij overlijden van belang zijn voor degenen die zich met zorg voor uw uitvaart belasten.

Hoe staat het in het pensioenreglement?
De regeling staat in artikel 2, lid 7 van het pensioenreglement 2014.

Hoog/laag-pensioen/laag/hoog-pensioen

Het gaat om een keuzemogelijkheid voor mensen die binnenkort een ouderdomspensioen krijgen.Vanaf 2009 is het mogelijk een zekere variatie aan te brengen in de hoogte van uw pensioen. U kunt eerst enkele jaren een wat hoger pensioen ontvangen, en daarna een wat lager pensioen. Of juist omgekeerd: eerst enkele jaren een wat lager pensioen, en daarna een hoger pensioen. Of u kiest niets, en krijgt elk jaar een gelijkblijvend pensioen.

Wellicht zit u met vragen, als:

  • En hoe zit het met de indexatie?
  • Hoe lang kan de aanvangsperiode duren?
  • Wat is maximale verschil tussen het hoogste en het laagste pensioen?
  • Hoe zit het met het partnerpensioen voor uw nabestaande?
  • Waarom hoort u dit nu pas?

De BPP heeft vragen en antwoorden
ReadSpeakerLees PDF voor
op een rijtje gezet in een artikel dat u hier kunt downloaden.

Inruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Dit is belangrijk voor aanstaande gepensioneerden. Wanneer u 67 gaat worden, kunt u kiezen om het partnerpensioen voor uw nabestaande na uw overlijden te verhogen. Dat gaat dan ten koste van een deel van het ouderdomspensioen. De BPP heeft een en ander op een rijtje gezet over de keuze tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen
ReadSpeakerLees PDF voor
.