Pensioenregeling

Bent u geïnteresseerd in de tekst van het pensioenreglement, dan kunt u dat hier vinden.

Op een aantal veel voorkomende vragen die betrekking hebben op het pensioenreglement, geven wij hieronder een korte toelichting.

Nabestaanden pensioen

Er bereiken ons relatief veel vragen over de regeling van het nabestaandenpensioen. Daarom hebben wij in een artikel over dit onderwerp de reglementaire bepalingen uit het PFZW reglement nog eens weergegeven.

Versnelde verhoging AOW leeftijd

Enige tijd terug is in het parlement de wet aangenomen waarin wordt geregeld dat de verhoging van de AOW leeftijd verder wordt versneld. Voor een overzicht en nadere toelichting gaat u naar dit overzicht. Inmiddels is er een breed gedragen maatschappelijk verzet tegen deze regeling. Bij de discussie over het toekomstige pensioenstelsel is dit een belangrijk onderwerp.

Vergeten pensioen

Ontbrekende gegevens in uw pensioenopbouw kunt u proberen op te vragen bij uw oude werkgever(s). U kunt ook contact opnemen met het betreffende pensioenfonds. Zij kunnen u verder uitleggen waar eventuele rechten lopen. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, neemt u dan contact op met de Servicedesk van mijnpensioenoverzicht.nl op telnr. 020-7512870 of via info@stichtingpensioenregister.nl


Uitkering ineens bij overlijden

Bent u een alleenstaande pensioengerechtigde deelnemer?
Dan kan bijvoorbeeld een volwassen kind, een buurvrouw of een vriend(in) de zogenaamde 'uitkering ineens bij overlijden' ontvangen. De voorwaarde is dat deze persoon kosten heeft gemaakt in verband met uw overlijden. Deze uitkering was voorheen beperkt tot uitsluitend de partner of de minderjarige kinderen.

Heeft u een partner, of heeft u kinderen onder de 21?
Ook voor u is de informatie over de uitkering ineens bij overlijden belangrijk. Voor het geval dat u in de loop van de tijd alleenstaand zou worden, kan de gewijzigde regeling van de uitkering ineens bij overlijden van belang zijn voor degenen die zich met zorg voor uw uitvaart belasten.

Hoe staat het in het pensioenreglement?
De regeling staat in artikel 2, lid 7 van het pensioenreglement 2014.

Hoog laag pensioen / laag hoog pensioen

Het gaat om een keuzemogelijkheid voor mensen die binnenkort een ouderdomspensioen krijgen.Vanaf 2009 is het mogelijk een zekere variatie aan te brengen in de hoogte van uw pensioen. U kunt eerst enkele jaren een wat hoger pensioen ontvangen, en daarna een wat lager pensioen. Of juist omgekeerd: eerst enkele jaren een wat lager pensioen, en daarna een hoger pensioen. Of u kiest niets, en krijgt elk jaar een gelijkblijvend pensioen.

Wellicht zit u met vragen, als:

  • En hoe zit het met de indexatie?
  • Hoe lang kan de aanvangsperiode duren?
  • Wat is maximale verschil tussen het hoogste en het laagste pensioen?
  • Hoe zit het met het partnerpensioen voor uw nabestaande?
  • Waarom hoort u dit nu pas?

De BPP heeft vragen en antwoorden op een rijtje gezet in een artikel dat u hier kunt downloaden.

Inruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Dit is belangrijk voor aanstaande gepensioneerden. Wanneer u 67 gaat worden, kunt u kiezen om het partnerpensioen voor uw nabestaande na uw overlijden te verhogen. Dat gaat dan ten koste van een deel van het ouderdomspensioen. De BPP heeft een en ander op een rijtje gezet over de keuze tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.