PGGM ledenraad en PGGM&CO

PGGM verleent als pensioenuitvoeringsorganisatie diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers.

PGGM ledenraad

De BPP heeft zitting in de ledenraad van PGGM.


Ledenorganisatie PGGM&CO

Als pensioengerechtigde van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunt u lid worden van de ledenorganisatie van PGGM, PGGM&CO. Voor meer dan 670.000 leden uit de sector zorg en welzijn verlenen zij aanvullende diensten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk. PGGM&CO wil leden zo helpen bij het verstevigen van hun persoonlijke en financiële balans.

Het lidmaatschap van PGGM&CO is gratis. Als lid profiteert u van handige informatie en extra voordelen, zoals:

  • Toegang tot de Geld voor Later Wijzer
  • Speciaal geselecteerde voordelen zoals korting op handige producten en verzekeringen
  • 4 keer per jaar het ledenblad PGGM&CO
  • De mogelijkheid om met korting workshops te boeken

Meer informatie vindt u op de ledensite van PGGM

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl