Logo PFZW belangenvereniging

PGGM ledenraad en PGGM&CO

PGGM verleent als pensioenuitvoeringsorganisatie diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers.

PGGM ledenraad

De BPP heeft zitting in de ledenraad van PGGM.


Ledenorganisatie PGGM&CO

Als pensioengerechtigde van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunt u lid worden van de ledenorganisatie van PGGM, PGGM&CO. Voor meer dan 755.000 leden uit de sector zorg en welzijn verlenen zij aanvullende diensten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk. PGGM&CO wil leden zo helpen bij het verstevigen van hun persoonlijke en financiële balans.

Maar er is meer:

PGGM&CO, de ledenorganisatie van de coöperatie PGGM, verbindt mensen in de sector zorg en welzijn en hen die daarin hebben gewerkt.. Daar ligt de oorsprong van haar ruim 755.000 leden. Zij werken in de sector vanuit passie voor de medemens. En in een snel veranderende wereld staan zij soms voor flinke uitdagingen: Hoe kan ik mijn werk doen op de manier waar ik in geloof? Hoe lang kan ik nog voor mijn moeder zorgen? En hoe houd ik mijn mooie, maar pittige werk vol tot mijn 67e? En hoe kan ik daarna blijven genieten van mijn pensioen?PGGM&CO verbindt leden in hun zoektocht naar antwoorden en het vinden van oplossingen.

Via een interactief digitaal platform maakt PGGM&CO het mensen makkelijker om collega’s te ontmoeten, informatie te verkrijgen, vragen te stellen en kennis te delen. Er staat een levendig platform met discussie, mooie persoonlijke verhalen en goede ideeën om zorg en welzijn te verbeteren. PGGM&CO helpt vervolgens om inzichten verder te brengen samen met partners op het gebied van innovatieve diensten en (financiële) producten. De kennis die de ledenorganisatie opdoet wordt gedeeld met PGGM, het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en onze (sociale) partners, zodat ook zij sneller in kunnen spelen op de uitdagingen van een veranderende wereld. De ambitie van PGGM&CO is verbondenheid in wederkerigheid: leden die als ambassadeurs meebouwen aan dat grotere gemeenschappelijk belang.

Meer informatie vindt u op de ledensite van PGGM