Logo PFZW belangenvereniging

Veel gestelde vragen en achtergronden

Regelmatig bereiken ons vragen van leden over hun persoonlijke pensioensituatie die wij dan proberen zo gericht mogelijk te beantwoorden.

Wanneer wij daarvoor informatie uit het pensioendossier van PFZW nodig hebben is het noodzakelijk dat wij daartoe een machtiging ontvangen van de betrokkene(n). Welke gegevens daar in moeten staan en hoe die machtiging moet luiden kunt u hier
ReadSpeakerLees PDF voor
vinden.

Van regelmatig voorkomende vragen, zowel over de pensioenregeling van PFZW als over meer algemene pensioenonderwerpen, nemen wij in deze rubriek een overzicht op.

Omdat ook artikelen van externe deskundigen kunnen helpen om de pensioenkennis te vergroten nemen wij ook daarvan een selectie op. Wij proberen die selectie zo te kiezen dat de artikelen zo helder mogelijk zijn, maar soms zal het door de technische formuleringen niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen zijn.