header afbeelding

Begrippen- en afkortingenlijst

Begrip/afkorting

Omschrijving

toelichting

AFM

Autoriteit Financiele Markten

Gedragstoezicht gericht op heldere communicatie

ALV

Algemene Ledenvergadering

Bij de BPP het orgaan waarin de leden tenminste een keer per jaar het bestuursbeleid bespreken

AOW

Algemene Ouderdomswet

Het basis pensioen dat niet kapitaal gedekt is

Contante waarde

Welk bedrag heb ik nu nodig om over x jaren de aanspraak te kunnen uitkeren

nog voorbeeld opnemen

Dekkingsgraad

de verhouding kapitaal ten opzichte van de verplichtingen

Het kapitaal is de waarde van de beleggingen op dagbasis, de verplichtingen zijn de contante waarde van de aanspraken

DNB

De Nederlanfsche Bank

Toezichthouder pensioenen (toepasing rekenregels en rapportage verplichtingen)

Franchise

Bedrag waarover geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd

Dit bedrag wordt afgeleid van de AOW

Pensioenraad PFZW

Verantwoordingsorgaan

Aan dit orgaan legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid

PFZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

rts

Rente termijn structuur

De risicoloze rente ter berekening van verplichtingen

transitie

Het omzetten van de aanspraken in de oude regeling naar een persoonlijk aandeel in het vermogen

de risicoloze rente als basis van die berekening corrigeert het verleden onvoldoende

transitieperiode

De tijd gelegen tussen 1 januari 2023 en de invoering van de nieuwe regeling

Uiterlijk 1 januari 2026