header afbeelding

Actualiteit

Meer

Algemeen

Actualiteit

Waarom verwijzen anderen het wetsontwerp naar de prullenbak?

Er zijn nog steeds groeperingen die denken dat aanpassing van de rekenrente alles oplost. En voor wat betreft de indexatie op korte termijn zou dit het geval kunnen zijn. Maar de bereidheid tot een dergelijke eenzijdige stap, en voor het overige alles bij het oude laten, ontbreekt al jaren.

Er zijn immers andere wensen van sociale partners om het stelsel meer toekomstgericht te maken en beter te doen aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt.

In die zin is het wetsontwerp een totaal pakket waarbij voor de periode na de transitie de rekenrente nagenoeg verdwijnt. Bij de transitie zelf en in de transitieperiode speelt de huidige rekenrente echter nog wel een  rol in de voorstellen die daarom op dat punt moeten worden aangepast naar onze opvatting.


Waarom belegt PFZW in private equity gelet op hoge bonussen

Private equity is een beleggingscategorie met risico, maar ook met veelal hoge rendementen. Bovendien is het een categorie waarvoor veel specialistische kennis nodig is en die bovendien veel aandacht en begeleiding van de beheerders vraagt. Het is dan ook een categorie waaraan relatief hoge kosten zijn verbonden.

Die kosten in toom houden lukt in toenemende mate vanuit een goede onderhandelingspositie normaal gesproken wel. Maar soms zijn er jaren waarin de rendementen van deze categorie torenhoog zijn. Zo was voor PFZW in het jaar 2021 het rendement op deze categorie maar liefst 45% en dan worden contractueel extra vergoedingen betaald bovenop het basis tarief. In de kranten wordt dat aangeduid als bonussen, en dat zijn het ook alhoewel dit geen vergoedingen zijn die aan individuen toevallen maar aan de betreffende vermogensbeheerders, bedrijven dus met vaak honderden medewerkers.

En inderdaad het gaat dan om exorbitante bedragen die pijn doen, maar daar staat tegenover dat in datzelfde jaar 2021 per deelnemer netto € 3.000 rendement kon worden geboekt, na aftrek van die hoge vergoedingen dus.

Private equity is, zo is de afspraak binnen PFZW,  een internationale markt met ook in onze ogen te hoge vergoedingen waarvan voortdurend geprobeerd moet worden deze beheersbaar te houden. Maar het rendement daarop willen wij zeker ook niet mislopen.   

Ook binnen de Pensioenraad van PFZW wordt de maatschappelijke discussie hierover voortgezet.

Neem ook eens kennis van het standpunt van de Pensioenfederatie over dit onderwerp