header afbeelding

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Hoogte uitkering

Pensioen & relatie

Pensioen & nabestaanden

Flexibel pensioen

Vragen over PFZW regeling

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Waarom belegt PFZW nog in de olie- en gasindustrie?

PFZW heeft gekozen voor een aanpak waarbij primair belegt wordt in bedrijven die zich richten op de omschakeling naar een klimaat neutrale economie. In toenemende mate wordt derhalve geïnvesteerd in vernieuwende technologieën die daarop zijn gericht. PFZW is daarin voorloper zowel in de tijd gezien als in de omvang van dergelijke investeringen.

Zo heeft het pensioenfonds de beleggingen ook in de olie- en gasindustrie al afgebouwd, maar bewust de beleggingen in de best presterende bedrijven in die sector aangehouden. Daar dringen wij wel aan, samen met andere investeerders, op concrete plannen en tijdsplanning en wanneer die niet worden gerealiseerd zullen we dergelijke beleggingen alsnog beëindigen.

Naar het oordeel van de BPP heeft PFZW daarmee een beleid dat een evenwichtige benadering geeft van enerzijds het streven naar optimale rendementen op lange termijn als anderzijds een positieve bijdrage op klimaat beïnvloeding.

Waarom belegt PFZW in private equity gelet op hoge bonussen

Private equity is een beleggingscategorie met risico, maar ook met veelal hoge rendementen. Bovendien is het een categorie waarvoor veel specialistische kennis nodig is en die bovendien veel aandacht en begeleiding van de beheerders vraagt. Het is dan ook een categorie waaraan relatief hoge kosten zijn verbonden.

Die kosten in toom houden lukt in toenemende mate vanuit een goede onderhandelingspositie normaal gesproken wel. Maar soms zijn er jaren waarin de rendementen van deze categorie torenhoog zijn. Zo was voor PFZW in het jaar 2021 het rendement op deze categorie maar liefst 45% en dan worden contractueel extra vergoedingen betaald bovenop het basis tarief. In de kranten wordt dat aangeduid als bonussen, en dat zijn het ook alhoewel dit geen vergoedingen zijn die aan individuen toevallen maar aan de betreffende vermogensbeheerders, bedrijven dus met vaak honderden medewerkers.

En inderdaad het gaat dan om exorbitante bedragen die pijn doen, maar daar staat tegenover dat in datzelfde jaar 2021 per deelnemer netto € 3.000 rendement kon worden geboekt, na aftrek van die hoge vergoedingen dus.

Private equity is, zo is de afspraak binnen PFZW,  een internationale markt met ook in onze ogen te hoge vergoedingen waarvan voortdurend geprobeerd moet worden deze beheersbaar te houden. Maar het rendement daarop willen wij zeker ook niet mislopen.   

Ook binnen de Pensioenraad van PFZW wordt de maatschappelijke discussie hierover voortgezet.

Neem ook eens kennis van het standpunt van de Pensioenfederatie over dit onderwerp